Tin hoạt động

Vai trò của công tác Tham mưu đối với hoạt động của lực lượng Công an nhân dân

04/04/2016 09:45

Thực tiễn đã chứng minh, việc tổ chức và sử dụng cơ quan tham mưu là nhu cầu tất yếu và hết sức cần thiết đối với tất cả các cơ quan lãnh đạo, chỉ huy, nhất là đối với hoạt động lãnh đạo, chỉ huy của các lực lượng vũ trang, trong đó có lực lượng CAND.

Đồng chí Đại tá Lê Văn Sao - Giám đốc Công an tỉnh làm việc với lãnh đạo Phòng Tham mưu
 

          Qua lý luận và thực tiễn có thể thấy: Tham mưu CAND là tổng hợp các hoạt động, các công việc do cơ quan tham mưu tiến hành để trợ giúp, phục vụ cho hoạt động lãnh đạo, chỉ huy trong việc hình thành các quan điểm, đường lối, phương pháp đấu tranh; quyết định các chủ trương, biện pháp, tổ chức điều hành việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH, xây dựng lực lượng Công an theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mà Đảng, Nhà nước giao cho lực lượng CAND.

Có thể nói, ngay từ khi ra đời, tham mưu CAND đã luôn gắn liền với hoạt động lãnh đạo, chỉ huy. Mặc dù không tham gia trực tiếp chiến đấu như các lực lượng nghiệp vụ khác trong Công an, nhưng hoạt động Tham mưu CAND lại có vai trò, vị trí hết sức quan trọng:

- Trước hết, công việc của cơ quan Tham mưu CAND không tách rời mọi hoạt động của lực lượng Công an và gắn liền với hoạt động của lãnh đạo, chỉ huy ở Công an các cấp. Sản phẩm của cơ quan tham mưu là những sản phẩm mang trí tuệ và chất lượng cao, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ huy. Sản phẩm đó hiện hữu trong tất cả các mặt công tác của lực lượng Công an, trong tất cả các khâu hoạt động của lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Đó là các phương án, kế hoạch, các điện, các công văn chỉ đạo về công tác đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH… Những sản phẩm của cơ quan tham mưu không phải là chiến công bề nổi để có thể đánh giá ngay được, nhưng mỗi ý kiến đề xuất, mỗi văn bản, mỗi báo cáo của cơ quan Tham mưu đều góp phần phục vụ đắc lực công tác, chiến đấu của toàn lực lượng CAND.

- Cơ quan tham mưu là “bộ óc thứ hai” của người lãnh đạo Công an các cấp, bởi vì cơ quan tham mưu có trách nhiệm chuẩn bị mọi mặt để lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp đưa ra các quyết định, mệnh lệnh và giúp lãnh đạo, chỉ huy hiện thực hóa các quyết định, mệnh lệnh đó đạt được mục tiêu đặt ra. Tính đúng đắn, tính khả thi và hiệu quả thực tế của các quyết định, mệnh lệnh của lãnh đạo, chỉ huy một phần quan trọng tùy thuộc vào hoạt động của lực lượng tham mưu CAND.

- Trong suốt quá trình hoạt động, lực lượng làm công tác tham mưu CAND đòi hỏi phải luôn nắm bắt thông tin, phân tích, tổng hợp, đánh giá tình hình và dự báo chính xác, kịp thời để tham mưu đúng và tham mưu trúng vấn đề. Trong nhiều tình huống, cán bộ làm công tác tham mưu phải trực tiếp xuống hiện trường, có mặt tại “điểm nóng” mới có thể nắm tình hình chính xác, từ đó báo cáo đúng, tham mưu trúng để lãnh đạo cấp trên chỉ đạo giải quyết hiệu quả những phát sinh về ANTT ngay từ cơ sở.

- Tham mưu CAND là tham mưu của lực lượng vũ trang, đồng thời là tham mưu của cơ quan quản lý nhà nước về ANTT; không những làm chức năng của một lực lượng nghiệp vụ, mà còn được tổ chức làm đầu mối trong việc hiệp đồng phối hợp giữa các lực lượng, các cấp trong CAND và với các lực lượng ngoài CAND trong các hoạt động công tác, chiến đấu bảo vệ ANTT. Việc xâu nối, phối hợp giữa các lực lượng, đều do lực lượng Tham mưu trực tiếp thực hiện, sau khi có sự thống nhất giữa lực lượng Tham mưu của các ngành mới tham mưu, đề xuất lãnh đạo cấp trên chỉ đạo giải quyết, thực hiện.

 

Hội nghị triển khai công tác Tham mưu năm 2016

 

- Ngoài ra, lực lượng Tham mưu còn trực tiếp tham mưu tổ chức hoạt động đối ngoại của lực lượng CAND; tham mưu tổ chức sơ, tổng kết các chuyên đề; sơ, tổng kết rút kinh nghiệm - là vấn đề quan trọng hàng đầu để xây dựng, bổ sung và hoàn thiện hệ thống lý luận, cũng như nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, chiến đấu của lực lượng CAND.

Nghiên cứu về vai trò, vị trí của công tác tham mưu nói chung và công tác tham mưu CAND nói riêng, gắn với diễn biến tình hình hiện nay, đòi hỏi mỗi CBCS làm công tác tham mưu CAND cần phải nhận thức sâu sắc hơn vai trò, vị trí của công tác tham mưu đối với các mặt công tác, chiến đấu của toàn lực lượng CAND; luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Mỗi cán bộ tham mưu phải thể hiện tính chuyên nghiệp, chủ động nắm, phân tích, đánh giá tình hình, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy CAND các cấp có nhiều chủ trương, giải pháp, chỉ đạo về công tác đảm bảo ANTT. Cán bộ tham mưu phải luôn chủ động nghiên cứu, cải tiến, nâng cao chất lượng biên tập các văn bản trình lãnh đạo theo quy định; tập trung trí tuệ, phát huy sức mạnh tập thể, chuẩn bị văn kiện, tài liệu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp. Bên cạnh đó, cơ quan Tham mưu phải luôn chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu trong tình hình mới.

 

Đồng chí Đại tá Đậu Quang Huy - Trưởng Phòng Tham mưu phát  biểu triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới

 

Phải tiếp tục tham mưu, đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền trong CAND nghiên cứu xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác tham mưu, nhất là cơ chế điều động, luân chuyển và chính sách đãi ngộ, khuyến khích, thu hút cán bộ giỏi, có năng lực và kinh nghiệm thực tiễn về làm công tác tham mưu, tạo động lực để các tập thể, cá nhân phấn đấu thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Có thể nói, chặng đường 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành với biết bao khó khăn, gian khổ, càng tô luyện cho lực lượng Tham mưu CAND thêm bản lĩnh, trí tuệ và đầy nhiệt huyết đối với nhiệm vụ của mình. Thế hệ CBCS làm công tác tham mưu CAND hôm nay, nhìn lại 70 năm truyền thống vẻ vang của lực lượng, lại càng cảm thấy vinh dự, tự hào nhưng cũng là động lực thúc đẩy để mỗi CBCS làm công tác tham mưu CAND không ngừng vươn lên, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

 

VĂN HOAN - PV11
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 18413870