DỰ THẢO

DANH SÁCH DỰ THẢO ĐANG LẤY Ý KIẾN GÓP Ý

STT Tiêu đề dự thảo Số góp ý
1 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của Công an nhân dân
DTVB_Thông_tư_bieu_mau_trong_CAND.doc1445511991686 DTVB_biểu_mẫu_2014_(20.10)_Đang_tai.doc1445511991830
0
2 Dự thảo Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự
DTVB_dt_Luat_to_chuc_CQ_dieu_tra_HS.doc1445511642273
0
3 Dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu quốc hội về một số vấn đề lớn của dự án Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi)
DTVB_dt_bc_gtrinh_ve_DA_Bo_luat_TTHS_(sd).doc1445511592103
0
4 Dự thảo thông tư Quy định về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
DTVB_DuthaoThongtu.doc1445511557980
0
5 Dự thảo ngày 17/9/2015 bộ Luật của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
DTVB_dt_Bo_luat_TTHS_(sd).doc1445511520759
0
6 Thông tư quy định về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong Công an nhân dân
DTVB_DuthaoThongtu_(1).doc1445511478178
0
7 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân
DTVB_DỰ_THẢO_THÔNG_TƯ_QUY_TRINH_TO_CAO_LẦN_9_-_(30_.9._2014).doc1445511418552
0
8 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân
DTVB_Dự_thảo_Thong_tu_quy_dinh_quy_trình_GQKN_trong_CAND.doc1445511369737
0