THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tiêu đề Đơn vị thực hiện
1 Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành nghề kinh doanh có điều kiện Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
2 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành nghề kinh doanh có điều kiện Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
3 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân Phòng Thanh tra
4 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân Phòng Thanh tra
5 Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính Phòng Tham mưu
6 Giải quyết thủ tục đăng ký thêm con dấu Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
7 Giải quyết thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
8 Giải quyết thủ tục làm con dấu thu nhỏ, dấu nổi, dấu xi và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
9 Giải quyết thủ tục đăng ký lại mẫu con dấu Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
10 Cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam Phòng Quản lý xuất nhập cảnh