TRA CỨU HỒ SƠ

Ghi chú : Đối với hộ chiếu phổ thông: Ngày giải quyết là ngày Cục quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an chuyển hộ chiếu về Công an tỉnh.

STT Tên đầy đủ Ngày giải quyết
11

Nguyễn Thái Tuấn

Ngày sinh: 05/02/1983

Địa chỉ: Sông Tiến, Thạch Sơn, Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh

12/06/2013
12

Nguyễn Ðình Vinh

Ngày sinh: 11/06/1966

Địa chỉ: Tân Nam Thạch Điền Thạch Hà, Hà Tĩnh, Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh

12/06/2013
13

Trần Ðình Hùng

Ngày sinh: 15/07/1993

Địa chỉ: Ban Long, Quang Lộc, Huyện Can Lộc,Hà Tĩnh

12/06/2013
14

Lê Văn Công

Ngày sinh: 01/05/1989

Địa chỉ: Thôn 5, Thanh Lộc, Huyện Can Lộc,Hà Tĩnh

12/06/2013
15

Dương Thị Giáo

Ngày sinh: 10/10/1968

Địa chỉ: Khối 6, Tt Hương Khê, Huyện Hương Khê,Hà Tĩnh

12/06/2013
16

Nguyễn Tiến Quốc

Ngày sinh: 05/06/1984

Địa chỉ: Phú Hải, Kỳ Phú, Huyện Kỳ Anh,Hà Tĩnh

12/06/2013
17

Ngô Thị Nghĩa

Ngày sinh: 04/05/1962

Địa chỉ: Đại Đồng, Mỹ Lộc, Huyện Can Lộc,Hà Tĩnh

12/06/2013
18

Trương Văn Công

Ngày sinh: 10/06/1985

Địa chỉ: Ngư Tĩnh, Cương Gián, Huyện Nghi Xuân,Hà Tĩnh

12/06/2013
19

Nguyễn Viết Thoại

Ngày sinh: 03/02/1987

Địa chỉ: Làng Chè, Sơn Kim 2, Huyện Hương Sơn,Hà Tĩnh

12/06/2013
20

Lê Thị Tuyết

Ngày sinh: 20/07/1975

Địa chỉ: Tân Dinh, Cẩm Nhượng, Huyện Cẩm Xuyên,Hà Tĩnh

12/06/2013