TRA CỨU HỒ SƠ

Ghi chú : Đối với hộ chiếu phổ thông: Ngày giải quyết là ngày Cục quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an chuyển hộ chiếu về Công an tỉnh.

STT Tên đầy đủ Ngày giải quyết
21

Nguyễn Hoàng Khanh

Ngày sinh: 27/11/1992

Địa chỉ: Long Hảo, Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

12/06/2013
22

Phạm Thị Thương

Ngày sinh: 14/10/1980

Địa chỉ: Xóm 2, Sơn Tiến, Huyện Hương Sơn,Hà Tĩnh

12/06/2013
23

Trần Văn Dũng

Ngày sinh: 20/09/1990

Địa chỉ: Xóm 2, Thuận Lộc, Thị xã Hồng Lĩnh,Hà Tĩnh

12/06/2013
24

Nguyễn Ðình Kháng

Ngày sinh: 18/06/1988

Địa chỉ: Xóm 9, Cẩm Thành, Huyện Cẩm Xuyên,Hà Tĩnh

12/06/2013
25

Phạm Thành Luân

Ngày sinh: 02/08/1988

Địa chỉ: Khối 6, Tt Đức Thọ, Huyện Đức Thọ,Hà Tĩnh

12/06/2013
26

Hồ Thị Sâm

Ngày sinh: 28/10/1983

Địa chỉ: Linh Tân, Xuân Liên, Huyện Nghi Xuân,Hà Tĩnh

12/06/2013
27

Nguyễn Thị Nhung

Ngày sinh: 24/07/1992

Địa chỉ: Xóm 10, Vượng Lộc, Huyện Can Lộc,Hà Tĩnh

12/06/2013
28

Phạm Văn Định

Ngày sinh: 10/11/1985

Địa chỉ: Xóm 5, Đức Lâm, Huyện Đức Thọ,Hà Tĩnh

12/06/2013
29

Trần Ðình Khánh

Ngày sinh: 08/06/1986

Địa chỉ: Đại Đồng, Mỹ Lộc, Huyện Can Lộc,Hà Tĩnh

12/06/2013
30

Nguyễn Văn Lựu

Ngày sinh: 07/06/1972

Địa chỉ: Sông Hồng, Cương Gián, Huyện Nghi Xuân,Hà Tĩnh

12/06/2013