TRA CỨU HỒ SƠ

Ghi chú : Đối với hộ chiếu phổ thông: Ngày giải quyết là ngày Cục quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an chuyển hộ chiếu về Công an tỉnh.

STT Tên đầy đủ Ngày giải quyết
31

Hồ Song Hào

Ngày sinh: 26/01/1984

Địa chỉ: Hưng Bình, Tt Kỳ Anh, Huyện Kỳ Anh,Hà Tĩnh

12/06/2013
32

Nguyễn Văn Hậu

Ngày sinh: 02/04/1983

Địa chỉ: Liên Phú Thạch Trung Tp Hà Tĩnh, Thành phố Hà Tĩnh,Hà Tĩnh

12/06/2013
33

Nguyễn Ðình Lợi

Ngày sinh: 14/08/1988

Địa chỉ: Xom7 Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

12/06/2013
34

Lê Ðình Vân

Ngày sinh: 19/05/1970

Địa chỉ: Thôn 6, Cẩm Thạch, Huyện Cẩm Xuyên,Hà Tĩnh

12/06/2013
35

Văn Mạnh Hà

Ngày sinh: 20/04/1979

Địa chỉ: Xóm 3, Kỳ Phong, Huyện Kỳ Anh,Hà Tĩnh

12/06/2013
36

Trần Thị Hải

Ngày sinh: 10/01/1970

Địa chỉ: Xóm 2, Thạch Ngọc, Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh

12/06/2013
37

Nguyễn Khắc Bình

Ngày sinh: 07/11/1977

Địa chỉ: Thôn 6, Xuân Hồng, Huyện Nghi Xuân,Hà Tĩnh

12/06/2013
38

Nguyễn Thị Thu Huyền

Ngày sinh: 10/08/1992

Địa chỉ: Lâm Vượng, Xuân Liên, Huyện Nghi Xuân,Hà Tĩnh

12/06/2013
39

Phạm Văn Hạnh

Ngày sinh: 17/09/1982

Địa chỉ: Đại Đồng, Cương Gián, Huyện Nghi Xuân,Hà Tĩnh

11/06/2013
40

Trần Văn Nhân

Ngày sinh: 19/03/1943

Địa chỉ: Tổ 14, Tt Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên,Hà Tĩnh

11/06/2013