TRA CỨU HỒ SƠ

Ghi chú : Đối với hộ chiếu phổ thông: Ngày giải quyết là ngày Cục quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an chuyển hộ chiếu về Công an tỉnh.

STT Tên đầy đủ Ngày giải quyết
41051

Công ty Thành Nhân

Ngày sinh: 13/06/2011

Địa chỉ: 25 Phan Đình Phùng, Tp. Hà Tĩnh

15/03/2011
41052

Tô Văn Dũng

Ngày sinh: 11/01/2001

Địa chỉ: 346 minh khai, hai bà trưng

01/02/2011
41053

Phạm Văn Cường

Ngày sinh: 05/02/2001

Địa chỉ: 12/34/6 bát đàn

18/10/2001