Diễn đàn trao đổi pháp luật

Phải trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho phương tiện giao thông cơ giới

Bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy (PCCC) đối với phương tiện giao thông cơ giới là yêu cầu đối với phương tiện giao thông cơ giới từ 4 chỗ ngồi trở lên, phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ… Một trong những điều kiện đó là phải...

Xem chi tiết

Câu hỏi cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát giao thông” trong Công an nhân dân”

Câu 1: Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát giao thông được xác định là ngày, tháng, năm nào? Ý nghĩa của Ngày truyền thống lực lượng CSGT? Câu 2: Trình bày các mốc quan trọng về quá trình phát triển, hoàn thiện tổ chức bộ máy của lực lượng Cảnh sát giao thông trong 70...

Xem chi tiết

Vấn đề nhân quyền trong Hiến pháp năm 2013

 Đây được coi là điểm nhấn của Hiến pháp mới - Hiến pháp năm 2013. Phải khẳng định rằng, Hiến pháp năm 2013 ra đời đã tạo ra một không gian Hiến định cho việc thực hiện quyền con người, quyền công dân.

Xem chi tiết

Những điểm mới của Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an

Ngày 16/12/2014 Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 66/2014/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của...

Xem chi tiết

Một số điểm mới trong Luật Công an nhân dân sửa đổi

Luật Công an nhân dân (sửa đổi) được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 27/11/2014, Luật có 7 chương, 45 điều (tăng 2 điều so với Luật 2005). Ngày 09/12/2014 Chủ tịch nước đã ký Lệnh số 33/2014/L-CTN về việc công bố Luật CAND. Theo đó...

Xem chi tiết

Quy định mới về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân

Ngày 07/7/2014, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 28/2014/TT-BCA quy định về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân. Đây là một văn bản quy phạm pháp luật được đánh giá có nội dung chi tiết, cụ thể và có ý nghĩa quan trọng đối với công tác điều tra của các đơn vị...

Xem chi tiết
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 341791