Diễn đàn trao đổi pháp luật

Những nội dung cơ bản của Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015 và một số điểm mới của Luật so với Luật ban hành văn bản QPPL 2008 và Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND 2004

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 22 tháng 6 năm 2015. Luật gồm 17 chương, 173 điều. Về cơ bản, Luật kế thừa bố cục của Luật năm 2008. Cụ thể như sau:

Xem chi tiết

Một số khó khăn, vướng mắc và kinh nghiệm, giải pháp trong thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Công an Hà Tĩnh

Thời gian qua, cùng với sự phát triển nhanh chóng về kinh tế, xã hội của địa phương thì tình hình vi phạm pháp luật nói chung, vi phạm hành chính nói riêng cũng có những diễn biến phức tạp. Chỉ tính riêng trong năm 2015 lực lượng Công an Hà Tĩnh đã phát hiện và xử lý...

Xem chi tiết

Phải trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho phương tiện giao thông cơ giới

Bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy (PCCC) đối với phương tiện giao thông cơ giới là yêu cầu đối với phương tiện giao thông cơ giới từ 4 chỗ ngồi trở lên, phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ… Một trong những điều kiện đó là phải...

Xem chi tiết

Câu hỏi cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát giao thông” trong Công an nhân dân”

Câu 1: Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát giao thông được xác định là ngày, tháng, năm nào? Ý nghĩa của Ngày truyền thống lực lượng CSGT? Câu 2: Trình bày các mốc quan trọng về quá trình phát triển, hoàn thiện tổ chức bộ máy của lực lượng Cảnh sát giao thông trong 70...

Xem chi tiết

Vấn đề nhân quyền trong Hiến pháp năm 2013

 Đây được coi là điểm nhấn của Hiến pháp mới - Hiến pháp năm 2013. Phải khẳng định rằng, Hiến pháp năm 2013 ra đời đã tạo ra một không gian Hiến định cho việc thực hiện quyền con người, quyền công dân.

Xem chi tiết

Những điểm mới của Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an

Ngày 16/12/2014 Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 66/2014/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của...

Xem chi tiết

Một số điểm mới trong Luật Công an nhân dân sửa đổi

Luật Công an nhân dân (sửa đổi) được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 27/11/2014, Luật có 7 chương, 45 điều (tăng 2 điều so với Luật 2005). Ngày 09/12/2014 Chủ tịch nước đã ký Lệnh số 33/2014/L-CTN về việc công bố Luật CAND. Theo đó...

Xem chi tiết

Quy định mới về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân

Ngày 07/7/2014, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 28/2014/TT-BCA quy định về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân. Đây là một văn bản quy phạm pháp luật được đánh giá có nội dung chi tiết, cụ thể và có ý nghĩa quan trọng đối với công tác điều tra của các đơn vị...

Xem chi tiết
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 339899