THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tiêu đề Đơn vị thực hiện
1 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
2 Cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
3 Gia hạn tạm trú cho người đã được cấp giấy miễn thị thực Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
4 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
5 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam bằng Phiếu khai báo tạm trú Công an xã
6 Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
7 Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
8 Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
9 Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
10 Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Phòng Quản lý xuất nhập cảnh