THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tiêu đề Đơn vị thực hiện
1 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam tại Công an cấp xã Công an xã
2 Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
3 Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
4 Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
5 Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
6 Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
7 Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
8 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú không phải là khách sạn với Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
9 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài của cơ sở lưu trú là khách sạn với Công an cấp tỉnh qua mạng máy tính Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
10 Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Phòng Quản lý xuất nhập cảnh