GIA HẠN TẠM TRÚ CHO NGƯỜI ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY MIỄN THỊ THỰC

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh.

-  Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+  Nếu đầy đủ, hợp lệ thì nhận hồ sơ, in và trả giấy biên nhận.

+  Nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ cho đầy đủ.

-  Thời gian nộp hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( trừ ngày tết, ngày lễ, Thứ 7 và Chủ nhật )

Bước 3: Nhận kết quả

- Người đến nhận kết quả đưa giấy biên nhận cho người trả kết quả, nộp lệ phí và kí nhận.

- Thời gian: Từ  thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( trừ ngày tết , ngày lễ, Thứ 7 Chủ nhật)

Trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh.

a) Thành phần hồ sơ:

- Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế hoặc giấy tờ thương trú cho phép do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

- Tờ khai đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú ( mẫu NA5)

- Giấy miễn thị thực.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

5 ngày làm việc
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước người là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam đã được cấp giấy miễn thị thực.
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Gia hạn tạm trú (không quá 6 tháng).
Tờ khai đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú (NA5).

- Người nhập cảnh bằng giấy miễn thị thực được cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam bảo lãnh và có lý do chính đáng;

- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam có hộ chiếu hoắc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị ít nhất 1 năm;

- Không thuộc các trường hợp chưa cho nhập cảnh và tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

- Luật số 47/2014/QH13, ngày 16/6/2014 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

- Nghị định số 82/2015/NĐ-CP, ngày 24 tháng 9 năm 2015 cảu Chính phủ quy định về việc miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước người là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nược ngoài hoặc của công dân Việt Nam.

- Thông tư số 04/2015/TT- BCA ngày 05/01/2015 của Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

- Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.