CẤP LẠI GIẤY PHÉP XUẤT NHẬP CẢNH CHO NGƯỜI KHÔNG QUỐC TỊCH CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh.

-  Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Nếu đầy đủ, hợp lệ thì nhận hồ sơ, in và trả giấy biên nhận.

+ Nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ cho đầy đủ.

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( trừ ngày tết, ngày lễ, thứ 7 và Chủ nhật )

- Bước 3: Nhận kết quả

- Người đến nhận kết quả đưa giấy biên nhận cho người trả kết quả, nộp lệ phí và kí nhận.

- Thời gian: Từ  thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( trừ ngày tết , ngày lễ, thứ 7 và Chủ nhật )

Trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai đề nghị cấp, cấp lại giấy phép XNC (mẫu NC14)

- Bản chụp thẻ thường trú kèm theo bản chính để đối chiếu đối với người được cấp thẻ thường trú.

- Đơn giải trình về thời gian đã tạm trú tại Việt Nam, có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi người không quốc tịch tạm trú đối với người chưa được giải quyết cho thường trú;

- Giấy phép xuất nhập cảnh đã cấp, đối với trường hợp đề nghị cấp lại do giấy phép xuất nhập cảnh bị hư hỏng;

- Đơn báo mất, đối với trường hợp cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh do bị mất (không cần xác nhận cơ quan có thẩm quyền nơi bị mất);

- Ảnh cỡ 4 x 6cm mới chụp, phông nền trắng, đầu để trần, không đeo kính màu (ảnh dán vào tờ khai, 01 ảnh để rời)

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh xem xét và chuyển hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh về Cục Quản lý xuất nhập cảnh xem xét cấp, cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh trong thời hạn 02 làm việc.
Người không quốc tích cư trú tại Việt Nam
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
200.000VNĐ/giấy phép (theo Thông tư 157/2015/TT-BTC Ngày 08/10/2015 của Bộ Tài Chính)

Tờ khai đề nghị cấp, cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh (mẫu NC14)

- Có thẻ thường trú do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của Việt Nam cấp,trường hợp chưa được giải quyết thẻ thường trú thì phải có đơn giải trình về thời gian đã tạm trú tại Việt Nam, có xác nhận Công an xã, phường , thị trận;

- Không có hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp;

- Không thuộc một trong các diện bị tam hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Luật số 47/2014/QH13, ngày 16/6/2014 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số 31/2015/TT- BCA ngày 06/07/2015 của Bộ Công an hướng dẫn về cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú,,cấp giấy phép xuất nhập cảnh, giải quyết thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số  219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.