GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ MẪU CON DẤU

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của cơ quan, tổ chức có nhu cầu cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu, viết giấy hẹn trả dấu.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ hoàn thiện thủ tục lưu chiểu mẫu dấu và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu.

Bước 3: Trả con dấu cho cơ quan, tổ chức.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Tĩnh

Người được cử đi làm thủ tục phải có Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền, xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng. Văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu theo quy định của pháp luật. Hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sử dụng con dấu, trong đó nêu rõ lý do.

- Xuất trình con dấu đã được đăng ký trước đó để cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu kiểm tra, đăng ký theo quy định.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. 
03 ngày làm việc
Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu

+ Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.