THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tiêu đề Đơn vị thực hiện
131 Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho cán bộ, công nhân, viên chức Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
132 Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào cho công dân Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
133 Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
134 Cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
135 Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
136 Cấp lại hộ chiếu phổ thông Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
137 Cấp hộ chiếu phổ thông Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
138 Cấp giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
139 Đăng ký mẫu con dấu mới (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
140 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy Công an cấp huyện