THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tiêu đề Đơn vị thực hiện
51 Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
52 Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi (thực hiện tại Công an cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
53 Đăng ký lại mẫu con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
54 Cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
55 Gia hạn tạm trú cho người đã được cấp giấy miễn thị thực Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
56 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
57 Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xã Công an xã
58 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật Công an xã
59 Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã Công an xã
60 Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã Công an xã