THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tiêu đề Đơn vị thực hiện
11 Cấp giấy chuyển hộ khẩu Công an xã
12 Xóa đăng ký thường trú Công an xã
13 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Công an xã
14 Cấp lại sổ hộ khẩu Công an xã
15 Cấp đổi sổ hộ khẩu Công an xã
16 Tách sổ hộ khẩu Công an xã
17 Đăng ký thường trú Công an xã
18 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) Công an xã
19 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) Công an xã
20 Cấp giấy xác nhận khai báo vũ khí thô sơ Công an xã