THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tiêu đề Đơn vị thực hiện
11 Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi (thực hiện tại Công an cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
12 Đăng ký lại mẫu con dấu (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
13 Cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
14 Gia hạn tạm trú cho người đã được cấp giấy miễn thị thực Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
15 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
16 Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xã Công an xã
17 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật Công an xã
18 Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã Công an xã
19 Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã Công an xã
20 Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã Công an xã