THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tiêu đề Đơn vị thực hiện
11 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân Phòng Thanh tra
12 Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính Phòng Tham mưu
13 Giải quyết thủ tục đăng ký thêm con dấu Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
14 Giải quyết thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
15 Giải quyết thủ tục làm con dấu thu nhỏ, dấu nổi, dấu xi và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
16 Giải quyết thủ tục đăng ký lại mẫu con dấu Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
17 Cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
18 Gia hạn tạm trú cho người đã được cấp giấy miễn thị thực Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
19 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
20 Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xã Công an xã