THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tiêu đề Đơn vị thực hiện
21 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam tại Công an cấp xã Công an xã
22 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân Công an cấp huyện
23 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân Công an cấp huyện
24 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Công an cấp huyện
25 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Công an cấp huyện
26 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Công an cấp huyện
27 Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) Công an cấp huyện
28 Đổi Chứng minh nhân dân (9 số) Công an cấp huyện
29 Cấp Chứng minh nhân dân (9 số) Công an cấp huyện
30 Xác nhận số Chứng minh nhân dân (9 số) đã được cấp sau khi đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân Công an cấp huyện