THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tiêu đề Đơn vị thực hiện
31 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam bằng Phiếu khai báo tạm trú Công an xã
32 Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) Công an cấp huyện
33 Đổi Chứng minh nhân dân (9 số) Công an cấp huyện
34 Cấp Chứng minh nhân dân (9 số) Công an cấp huyện
35 Xác nhận số Chứng minh nhân dân (9 số) đã được cấp sau khi đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân Công an cấp huyện
36 Xác nhận số Chứng minh nhân dân (9 số) đã được cấp khi đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân Công an cấp huyện
37 Cấp giấy chuyển hộ khẩu Công an cấp huyện
38 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật Công an cấp huyện
39 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú Công an cấp huyện
40 Xóa đăng ký thường trú Công an cấp huyện