THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tiêu đề Đơn vị thực hiện
11 Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
12 Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
13 Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
14 Cấp giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam cho công dân Lào nhập cảnh bằng Giấy thông hành biên giới Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
15 Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho cán bộ, công nhân, viên chức Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
16 Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào cho công dân Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
17 Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
18 Cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
19 Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
20 Cấp lại hộ chiếu phổ thông Phòng Quản lý xuất nhập cảnh