THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tiêu đề Đơn vị thực hiện
21 Cấp hộ chiếu phổ thông Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
22 Cấp giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài Phòng Quản lý xuất nhập cảnh