Phổ biến giáo dục pháp luật

Giới thiệu Nghị định 76/2014/NĐ-CP

Ngày 29 tháng 07 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, với 5 chương và 24 điều, gồm một số nội dung đáng chú ý...

Xem chi tiết

Quy định mới về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân

Ngày 07/7/2014, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 28/2014/TT-BCA quy định về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân. Đây là một văn bản quy phạm pháp luật được đánh giá có nội dung chi tiết, cụ thể và có ý nghĩa quan trọng đối với công tác điều tra của các đơn vị...

Xem chi tiết

Thông tư quy định về Giấy chứng nhận công tác đặc biệt, phù hiệu và trang phục chiến đấu của Cảnh sát cơ động

Ngày 24/7/2014, đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 31/2014/TT-BCA quy định về Giấy chứng nhận công tác đặc biệt, phù hiệu và trang phục chiến đấu của Cảnh sát cơ động.

Xem chi tiết

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Thực hiện nghiêm túc Luật Phòng cháy và chữa cháy, Công điện số 967/CĐ-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, ngày 21/7/2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND về tăng...

Xem chi tiết

Một số văn bản mới có hiệu lực từ 01/7/2014

Từ 01/7/2014, một số văn bản sẽ có hiệu lực bao gồm: Luật Đất đai; Nghị định quản lý hoạt động bán hàng đa cấp; Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Luật Tiếp công dân; Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Phòng cháy và chữa cháy, Pháp lệnh Cảnh sát cơ động…

Xem chi tiết

Quy định mới về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân

Ngày 13/5/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân.

Xem chi tiết

Điểm mới trong Thông tư 11/2014/TT-BCA của Bộ Công an

Kể từ ngày 02/5/2014 thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) được thay bằng Cam kết về việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

Xem chi tiết

Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe

Xem nội dung tại đây

Xem chi tiết

Một số nội dung cơ bản của Luật Tiếp công dân

Tiếp công dân là công tác quan trọng trong các hoạt động của Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ở nước ta. Thông qua việc tiếp công dân, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức tiếp nhận được các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân...

Xem chi tiết

Cảnh báo về tình trạng tội phạm tổ chức đưa người vượt biên trái phép sang Australia

Hoạt động Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép là vi phạm ANQG và TTATXH, gây mất ổn định về ANTT và làm đảo lộn cuộc sống của một bộ phận nhân dân; ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của Việt Nam đối với nước bạn. Chính vì vậy, công tác đấu tranh, phòng ngừa với loại...

Xem chi tiết
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 272489