Phổ biến giáo dục pháp luật

Một số nội dung cơ bản Nghị định 171/2013/NĐ-CP

Ngày 13/11/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Nghị định quy định về hành vi vi phạm hành chính; hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi...

Xem chi tiết

Giới thiệu Nội dung Thông tư số 153/2013/TT-BTC

Ngày 31/10/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 153/2013/TT-BTC quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính. Thông tư gồm 5 chương, 15 điều, có một số...

Xem chi tiết

Sửa đổi quy định về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, CAND

Ngày 08/11/2013, Thủ tưởng Chính phủ ký Nghị định 153/2013/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ...

Xem chi tiết

Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài

Ngày 29/10/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 145/2013/NĐ-CP Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài. Nghị định gồm 14 chương, 62 điều, gồm một số nội dung...

Xem chi tiết

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường; các thế lực thù địch vẫn ráo riết đẩy mạnh các hoạt động chống phá với nhiều phương thức, thủ đoạn. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia...

Xem chi tiết

Tăng cường công tác vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Những năm qua, tình hình mua bán sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT) trên địa bàn tỉnh diễn ra ngày càng phức tạp. Một bộ phận người dân chưa thấy hết được tính nguy hiểm của loại phương tiện này hoặc do lợi nhuận về kinh tế vẫn cố tình buôn bán, sản...

Xem chi tiết

Quy định mới về bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ

Ngày 03/10/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2013/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Nghị định gồm 3 chương, 19, gồm một số nội dung cơ bản sau:

Xem chi tiết

Giới thiệu Nghị định 116/2013/NĐ-CP

Luật Phòng, chống rửa tiền đã được Quốc hội thông qua vào tháng 6/2012 và có hiệu lực từ 1/1/2013, đây là luật mới trong khi tội phạm rửa tiền có rất nhiểu thủ đoạn tinh vi, phức tạp, gây nhiều nguy hiểm đối với nền kinh tế. Ngày 04/10/2013, Chính phủ ban hành Nghị định...

Xem chi tiết

Một số nội dung cơ bản Nghị đinh 111/2013/NĐ-CP

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/09/2013 quy định về Chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Nghị định này gồm 5 chương, 48 điều quy định việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục...

Xem chi tiết

Một số điểm mới về xử phạt vi phạm hành chính tại Nghị định số 110/2013/NĐ-CP

Ngày 24/9/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. Nghị định số 110 có phạm vi điều chỉnh rộng,...

Xem chi tiết
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 270722