Phổ biến giáo dục pháp luật

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường; các thế lực thù địch vẫn ráo riết đẩy mạnh các hoạt động chống phá với nhiều phương thức, thủ đoạn. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia...

Xem chi tiết

Tăng cường công tác vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Những năm qua, tình hình mua bán sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT) trên địa bàn tỉnh diễn ra ngày càng phức tạp. Một bộ phận người dân chưa thấy hết được tính nguy hiểm của loại phương tiện này hoặc do lợi nhuận về kinh tế vẫn cố tình buôn bán, sản...

Xem chi tiết

Quy định mới về bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ

Ngày 03/10/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2013/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Nghị định gồm 3 chương, 19, gồm một số nội dung cơ bản sau:

Xem chi tiết

Giới thiệu Nghị định 116/2013/NĐ-CP

Luật Phòng, chống rửa tiền đã được Quốc hội thông qua vào tháng 6/2012 và có hiệu lực từ 1/1/2013, đây là luật mới trong khi tội phạm rửa tiền có rất nhiểu thủ đoạn tinh vi, phức tạp, gây nhiều nguy hiểm đối với nền kinh tế. Ngày 04/10/2013, Chính phủ ban hành Nghị định...

Xem chi tiết

Một số nội dung cơ bản Nghị đinh 111/2013/NĐ-CP

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/09/2013 quy định về Chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Nghị định này gồm 5 chương, 48 điều quy định việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục...

Xem chi tiết

Một số điểm mới về xử phạt vi phạm hành chính tại Nghị định số 110/2013/NĐ-CP

Ngày 24/9/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. Nghị định số 110 có phạm vi điều chỉnh rộng,...

Xem chi tiết

Bỏ ghi họ tên cha và mẹ trên chứng minh nhân dân

Ngày 17/9, Chính phủ đã ban hành Nghị định 106/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/1999/NĐ-CP ngày 3/2/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007.

Xem chi tiết

Điểm mới của Nghị định 85/CP về hướng dẫn thi hành Luật giám định tư pháp

Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ban hành ngày 29/7/2013, quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp, gồm 7 chương và 30 điều, có một số nội dung mới đáng lưu ý như sau:

Xem chi tiết

Một số nội dung cơ bản của Thông tư liên tịch số 06

Để áp dụng đúng và thống nhất các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, ngày 02/8/2013 Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và...

Xem chi tiết

Một số điểm mới trong Nghị định số 93/2013/NÐ-CP

Chính phủ ra Nghị định số 93/2013/NÐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa.

Xem chi tiết
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 274402