Phổ biến giáo dục pháp luật

Giới thiệu luật giáo dục quốc phòng và an ninh

Xem chi tiết

Giới thiệu nội dung cơ bản luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cư trú

Ngày 20/6/2013, tại kỳ họp thứ 5 của Quốc hội (Khoá XIII), Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú, có hiệu lực thi hành tư ngày 01/01/2014 với nội dung như sau:

Xem chi tiết

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm mua bán người trên địa bàn Hà Tĩnh

Hà Tĩnh là một tỉnh thuộc khu vực Bắc miền Trung, có diện tích tự nhiên là 6.055 Km2, với dân số trên 1,3 triệu người, có đường biên giới dài 147 Km và nhiều đường tiểu mạch, giáp với 2 tỉnh Bôlykhămxây và Khăm Muộn (nước CHDCND Lào), có đường quốc lộ 8A và Cửa khẩu Quốc...

Xem chi tiết

Những điểm mới của luật xử lý vi phạm hành chính so với pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính

Ngày 20/6/2012, tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật Xử lý vi phạm hành chính (Luật XLVPHC), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013; riêng đối với quy định về các biện pháp xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành từ ngày...

Xem chi tiết

Tổng kết 8 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 tại Công an Hà Tĩnh

Cải cách tư pháp là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, đã được xây dựng thành chiến lược, cùng với các chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam. Trong Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ...

Xem chi tiết

Một số nội dung cơ bản của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012 gồm 5 chương, 41 điều và có hiệu lực thi hành vào ngày 01/01/2013. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật như sau:

Xem chi tiết

Phong trào “5 tự quản” về ANTT - Điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của huyện Hương Sơn

Trong nhiều năm qua, phong trào “5 tự quản” ở huyện Hương Sơn đã huy động được sức mạnh của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào đấu tranh, phòng chống tội phạm, bài trừ các tệ nạn xã hội.

Xem chi tiết

Một số nội dung quy định về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Để cụ thể hoá đường lối, chính sách của Đảng về hoàn thiện hệ thống pháp luật và để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ trong việc bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật của các cơ quan, tổ chức và cá nhân, ngày 23/7/2012, Chính phủ ban hành Nghị định...

Xem chi tiết

Hội đồng khoa học Công an tỉnh Hà Tĩnh thông qua đề tài khoa học cấp cơ sở

Được sự đồng ý của Bộ Công an, Công an tỉnh đã giao cho một số cán bộ thuộc Văn phòng Công an tỉnh nghiên cứu đề tài khoa học cấp cơ sở “Công tác cải cách hành chính trong Công an Hà Tĩnh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về An ninh, trật tự”.

Xem chi tiết

Công an Hà Tĩnh chỉ đạo tăng cường công tác pháp chế

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh, các phòng, Công an các huyện, thành phố, thị xã đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác pháp chế, như:

Xem chi tiết
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 283972