Phổ biến giáo dục pháp luật

Một số kinh nghiệm về công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Công an Hà Tĩnh

Với kết quả đạt được như trên, cơ bản Công an Hà Tĩnh đã hoàn thành tốt nội dung chỉ tiêu theo tinh thần Chỉ thị 05/CT-BCA của Bộ Công an đề ra. Các ấn phẩm lịch sử khi xuất bản đạt được yêu cầu chất lượng, hiệu quả tốt, phục vụ cho công tác tuyên truyền giáo dục, xây...

Xem chi tiết

Những nội dung cơ bản của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Ngày 30/6/2011, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công vụ hỗ trợ. Đây là văn bản pháp lý quan trọng để thống nhất trong việc quản lý và sử dụng hiệu quả những loại phương tiện đặc biệt này, góp phần giữ gìn ANTT. Pháp...

Xem chi tiết
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 283195