Giới thiệu Công an tỉnh

Giới thiệu về Công An tỉnh Hà Tĩnh

Cách mạng tháng Tám thành công, Hà Tĩnh là một trong những tỉnh giành được chính quyền về tay nhân dân sớm nhất trong toàn quốc.

Xem chi tiết
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 1785