Lịch sử Công an tỉnh

Ý chí và niềm tin trong mỗi trận đánh

Đối với người dân Việt, chiến thắng 30/4/1975 mãi mãi là mốc son chói lọi, đi vào trang sử của dân tộc với chiến thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Mỗi dịp Tháng Tư về là một lần để nhìn lại quá khứ, nhân lên niềm tự hào dân tộc, niềm tin, lẽ sống cho thế hệ trẻ...

Xem chi tiết
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 1911