Tin trong Tỉnh

Đảm bảo hậu cần - kỹ thuật phục vụ hiệu quả công tác đảm bảo ANTT trong mọi tình huống

11/09/2018 02:04

Sáng ngày 11/9, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 06 của Đảng ủy Công an tỉnh.

Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện Tỉnh ủy Hà Tĩnh, các đồng chí trong BTV đảng ủy Công an tỉnh, Bí thư Đảng ủy Công an các huyện, thị xã, thành phố, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh. Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Liêm – Phó Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị
 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã có tác động tích cực đến nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Công an tỉnh, tạo được sự chuyển biến trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng quy định. Cấp ủy, UBKT các cấp từ Đảng ủy Công an tỉnh đến các đảng bộ, chi bộ cơ sở thấy rõ vị trí, vai trò, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát; UBKT chủ động trong xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện tốt chức năng tham mưu cấp ủy thực hiện nhiệm vụ, kiểm tra, giám sát. Đối tượng được kiểm tra, giám sát ngày càng được mở rộng, chất lượng đi vào chiều sâu, kiểm tra, giám sát cấp ủy gắn với cá nhân người đứng đầu tổ chức đảng, trưởng các phòng trong Công an tỉnh; nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm. Nghị quyết có tác động mạnh mẽ đến các cấp ủy Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của của tổ chức Đảng trong Công an tỉnh, ngăn chặn được biểu hiện suy thoái của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ, đảng viên giữ các chức vụ Bí thư, Phó Bí thư, trưởng các phòng, làm tăng thêm vị thế và uy tín của Đảng trong Công an nhân dân nói chung, Công an Hà Tĩnh nói riêng, góp phần xây dựng Đảng bộ Công an Hà Tĩnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Đại tá Võ Trọng Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh  thông qua các bản báo cáo
 

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết, trong bối cảnh tình hình ANTT trong nước và trên địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp, kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn… Đảng ủy Công an tỉnh bám sát Nghị quyết số 06 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở, đảng bộ Công an huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt nhiều kết quả quan trọng: Đảm bảo được tài chính, ngân sách, vật tư, phương tiện, vũ khí, CCHT phục vụ công tác thường xuyên và đột xuất; tiếp tục đầu tư, sửa chữa, nâng cấp trụ sở, doanh trại các đơn vị đáp ứng yêu cầu công tác, sinh hoạt của CBCS, triển khai đúng tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; công tác chăm sóc sức khỏe, công tác phục vụ được đảm bảo. Tiềm lực hậu cần kĩ thuật ngày càng được nâng lên rõ nét. Nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp về vị trí, vai trò của công tác hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác công an được nâng, đội ngũ làm công tác hậu cần ngày càng trưởng thành; mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị trong công tác đảm bảo hậu, kĩ thuật nhịp nhàng, hiệu quả hơn.

Đồng chí Đại tá Trần Quốc Toàn - Trường phòng PK02 trình bày bản tham luận tại hội nghị
 

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Tỉnh ủy Hà Tĩnh đánh giá cao công tác kiểm tra, giám sát đã từng bước được đổi mới và triển khai tương đối toàn diện, hiệu quả trong Công an tỉnh Hà Tĩnh. Qua kiểm tra, giám sát đã đánh giá đúng ưu điểm, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm để uốn nắn, khắc phục, xử lý nghiêm những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Trong thời gian tới cần phải tập trung khắc phục các mặt còn hạn chế, và tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng KTGS. Việc KTGS phải chủ động, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm và cần tập trung vào những lĩnh vực còn nổi cộm, nhạy cảm. Cấp ủy, UBKT các cấp cần chú trọng thực hiện tốt việc kiểm tra khi dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

Đại diện UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị
 

Kết luận hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Liêm – Phó Bí thư Đảng ủy khẳng định rằng: qua thực hiện Nghị quyết TW5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nhận thức của hầu hết cấp uỷ, tổ chức đảng và uỷ ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Công an tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật có chuyển biến tích cực; lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đạt nhiều kết quả.

 

Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Bí thư Đảng ủy kết luận hội nghị
 

Trong thời gian tới cần tập trung thực hiện 6 nội dung trọng tâm:

1. Làm tốt công tác nắm và dự báo tình hình có liên quan đến công tác đảm bảo hậu cần; chủ động nắm bắt chủ trương của Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh để xây dựng kế hoạch đảm bảo hậu cần phù hợp với điều kiện thực tế và phục vụ hiệu quả trong mọi tình huống.

2. Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tập trung hoàn thiện cơ chế quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện dân chủ trong quản lý, cấp phát, sử dụng tài chính, tài sản đảm bảo công khai, minh bạch, giảm bớt các thủ tục phiền hà không cần thiết. Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong các mặt công tác Công an nói chung và công tác hậu cần nói riêng.

3. Tranh thủ các nguồn vốn của Bộ và địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án chuyển tiếp đảm bảo chất lượng, rút ngắn thời gian thi công, tiết kiệm chi phí. Xây dựng chiến lược về đất ở, nhà ở công vụ cho CBCS, số có hoàn cảnh khó khăn theo chủ trương của Bộ Công an.

4.Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn có chiều sâu cho Công an các đơn vị, địa phương, đảm bảo quản lý chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định; kịp thời phát hiện, khắc phục những yếu kém, sai sót, không để thất thoát, lãng phí và tiêu cực trong công tác hậu cần.

5. Củng cố, sắp xếp lại tổ chức và lực lượng làm công tác hậu cần từ tỉnh đến huyện, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác hậu cần vừa tinh, vừa gọn. Tiếp tục cải tiến phương pháp lãnh đạo chỉ huy, điều hành công tác hậu cần.

6. Giao PH10 phối hợp Văn phòng Đảng ủy Công an tỉnh tổng hợp, ban hành Kết luận của BTV Đảng ủy Công an tỉnh để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 06 về tăng cường sự lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần – kỹ thuật trong thời gian tới.

 

HN -VH
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 19610457