Tin hoạt động

Đảng bộ cơ sở phòng Hậu cần sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019

06/07/2019 06:38

Sáng ngày 05/7/2019, Đảng bộ cơ sở phòng Hậu cần tổ chức sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 gắn với sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn đảng.

Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng trong 6 tháng đầu năm 2019 gắn với sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các đồng chí tham dự hội nghị đã thẳng thắn nhìn nhận, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong 6 tháng đầu năm 2019.

 
 

Hội nghị cũng đã chỉ ra ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong 6 tháng cuối năm 2019 cũng như việc “tự soi”, “tự sửa”, nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong thời gian tới.

Thanh Nam
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 19596453