Tin Công an tỉnh

Đảng bộ Công an thị xã Kỳ Anh quán triệt, triển khai thực hiên Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII

25/12/2017 02:04

Sáng 25/12/2017, Đảng bộ Công an thị xã Kỳ Anh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương (Nghị quyết Trung ương 6), khóa XII.

 

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an thị xã đã quán triệt đầy đủ những nội dung chính của nghị quyết hội nghị lần thứ 6 của BCH TW Đảng khóa XII đến toàn thể Đảng viên, cán bộ, chiến sỹ. Nội dung nghiên cứu, quán triệt gồm có 5 nội dung chính: Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”; Quyết định 102 về quy định xử lí kỷ luật Đảng viên vi phạm. 

 Kết luận Hội nghị, Lãnh đạo đơn vị yêu cầu cấp ủy các chi bộ tiếp tục quán triệt, triển khai đến từng đảng viên thực hiện học tập, nghiên cứu các văn kiện Hội nghị TW6 với 4 nghị quyết đã ban hành nhất là thực hiện nghiêm túc quyết định 102 của BCH trung ương Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII của Đảng trong các mặt công tác trong đơn vị.  

Lương Khánh
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 16373027