Tin Công an tỉnh

Đảng bộ Công an thị xã Kỳ Anh sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018

08/06/2018 02:17

Sáng ngày 8/6/2018, Đảng bộ Công an thị xã Kỳ Anh tiến hành hội nghị sơ kết kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng 06 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

 

Tại hội nghị, Đồng chí Trung tá Nguyễn Hồng Phong, Phó bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Công an thị xã Kỳ Anh đã thông qua báo cáo đánh giá các mặt kết quả Công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm 2018.

          Trong 06 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy Công an thị xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng, ban hành các văn bản, triển khai toàn diện các mặt công tác đảm bảo ANTT. Đảng ủy Công an thị xã đã thường xuyên thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động trong đảng viên, CBCS trong công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng. Đảng ủy, Ban chỉ huy đơn vị đã tập trung tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, kịp thời xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của BCH Trung ương Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị 03 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; Hướng dẫn số 06-HD/ĐUCA, ngày 30/6/2017 của Đảng ủy Công an tỉnh Hà Tĩnh về những việc cần làm ngay để thể hiện tính “gương mẫu, đi đầu” của lực lượng CAND trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

          Bên cạnh đó, Đảng ủy Công an thị xã đã chủ động nắm tình hình, chất lượng phối hợp với các ngành có liên quan trong phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến ANTT được tăng cường, hiệu quả cao, không để phát sinh các điểm nóng. Đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, các mục tiêu dự án kinh tế trọng điểm, nhất là dự án Formosa. Chỉ đạo thực hiện tốt tiêu chí 19.2 về ANTT bền vững trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng một số mô hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động có hiệu quả, chiều sâu. Tập trung tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội có hiệu quả. Kết quả, đã bắt giữ 189 vụ, 314 đối tượng về phạm pháp hình sự, kinh tế, ma túy, tệ nạn xã hội (Tỷ lệ khám phá vụ án hình sự, kinh tế, ma túy đạt 96,92%).

Lương Khánh
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 17019969