Tin hoạt động Ngành

Đảng ủy cơ sở Phòng CSCĐ Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 08.

14/08/2019 04:06

Ngày 13/08/2019, Phòng Cảnh sát cơ động tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-ĐU của Đảng ủy Công an tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tổ chức cán bộ. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Thừa Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 08 của Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động đã chỉ đạo tổ chức quán triệt nghiêm túc nội dung Nghị quyết 08, Chương trình hành động số 27, Kế hoạch số 177 và kết luận số 01 đến tận cán bộ, đảng viên, chiến sỹ. Đồng thời đơn vị đã xây dựng kế hoạch tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ CBCS lực lượng CSCĐ đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác quản lý CBCS, bố trí sử dụng cán bộ, công tác chính sách cán bộ góp phần động viên cán bộ chiến sỹ yên tâm công tác;  Đồng thời đơn vị thường xuyên tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị nhằm tạo sự chuyển biến về ý thức trách nhiệm, hiệu quả trong công tác của cấp ủy, lãnh đạo và CBCS. Bên cạnh đó Đảng ủy cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động cũng đã tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

 
 

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ một số vấn đề, như: Kết quả tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp ủy, Đảng bộ, chi bộ, cán bộ đảng viên trong “tự soi”, “tự sửa”, nhận diện và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau các đợt kiểm điểm. Bên cạnh đó, tập trung nêu rõ những vướng mắc, đang đặt ra đối với công tác đào tạo, quy hoạch bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo chỉ huy, công tác kiểm tra, giám sát ở đơn vị; nội dung, giải pháp và những kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát cán bộ thực hiện nghiêm điều lệnh Công an nhân dân.

 

 
 

 

Phát biểu và chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Thừa Phó giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao trong 05 năm qua thực hiện Nghị quyết số 08 của Đảng ủy phòng  Cảnh sát cơ động. Đồng chí Phó giám đốc đề nghị cấp ủy các cấp trong Đảng bộ cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động cần thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức cán bộ và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, đi đôi với phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động, gương mẫu của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, mệnh lệnh công tác và cơ chế xử lý đối với người đứng đầu khi xảy ra vi phạm. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn những hành vi tiêu cực, lạm quyền, trái quy trình, quy chế, quy định của CBCS trong đơn vị khi thi hành nhiệm vụ.

Lê Giáp - CSCĐ
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 19616409