Tin hoạt động Ngành

Đảng ủy Công an tỉnh : Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22 của Ban Chấp Hành Trung ương (Khóa X)

06/06/2018 05:51

Chiều ngày 6/6, Đảng ủy Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp Hành Trung ương (Khóa X) “về nâng cao năng lực lãnh đạo , sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn An, UVBTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Hà Văn Thạch, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy. Về phía Công an tỉnh có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc; bí thư, cấp ủy các Đảng bộ, chi bộ thuộc Công an tỉnh.

 
Toàn cảnh hội nghị
 

Trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 22 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X, Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tạo được sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, làm cho tổ chức cơ sở đảng các cấp vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và kịp thời tham mưu, chủ trì giải quyết những vấn đề phức tạp xẩy ra trên địa bàn. Thông qua các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong nghị quyết được cụ thể hóa vào quy chế, nghị quyết, chương trình công tác của các chi bộ, đảng bộ đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, phẩm chất đạo đức trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật, luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ đảng viên ngày càng được trẻ hóa, các tiêu chuẩn về cán bộ ngày càng được nâng cao, đáp ứng được yêu cầu công tác và các quy định của Bộ Công an.

 
Đồng chí Võ Văn Minh - UVBTV Đảng ủy, Trưởng phòng PX16 thông qua báo cáo tổng kết tại hội nghị 
 

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp Hành Trung ương, nhận thức của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên về vị trí quan trọng của tổ chức cơ sở đảng và sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên trong tình hình mới được nâng lên. Đảng ủy Công an tỉnh đã thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, kiểm tra trình độ, nhận thức của cán bộ đảng viên để đưa ra xem xét kết nạp Đảng hoặc công nhận đảng viên chính thức cho đảng viên mới, đảm bảo nâng cao chất lượng, trình độ lý luận chính trị của đảng viên.

 
Đồng chí Hà Văn Thạch, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hà Văn Thạch, UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh sự phối hợp giữa các tổ chức cơ sở đảng trong từng khối cơ quan, đơn vị, tạo sự đoàn kết thống nhất trong công tác lãnh đạo, quản lý cán bộ đảng viên. Lực lượng Công an cần đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ đảng viên để đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

 
Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn An, UVBTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị
 

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn An, UVBTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu cần quán triệt, nghiên cứu và triển khai nghiêm túc các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cở sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Thường xuyên làm tốt công tác tư tưởng của cán bộ, đảng viên, khuyến khích, nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu chính trị, các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng. Làm tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với tổ chức cơ sở đảng, thường xuyên kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên.

Hồng Nhung - Sỹ Quý
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 18208207