Tin hoạt động

Đảng ủy Công an tỉnh: Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

12/07/2019 03:56

Chiều ngày 11/7/2019, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII của Đảng, quán triệt Quy định 192-QĐ/TW, ngày 18/5/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong Công an nhân dân Việt Nam.

Toàn cảnh hội nghị
 

Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Trung Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại diện Ban Tổ chức, Ban Nội chính, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng chí Võ Trọng Hải – Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm - Phó Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh quán triệt Quy định 192-QĐ/TW, ngày 18/5/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong Công an nhân dân Việt Nam
 

Thời gian qua, công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng trong Đảng ủy Công an tỉnh được chỉ đạo một cách đồng bộ, quyết liệt, bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên, luôn giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, kiên định với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phát huy tính dân chủ trong đảng, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Trong sinh hoạt đảng và trong thực hiện tự phê bình và phê bình, Đảng ủy Công an tỉnh dân chủ, nhìn thẳng vào sự thật, kiên định đấu tranh với những sai phạm, tiêu cực, hình thức. Đảng ủy Công an tỉnh chú trọng xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Trần Bình Nghĩa – Chánh Văn phòng Đảng ủy Công an tỉnh thông qua báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII của Đảng
 

Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu và nội dung của việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, phong trào CAND học tập thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung đã đề ra, đảm bảo đúng quy trình, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Công an Trung ương, của Tỉnh ủy và phù hợp với tình hình, đặc điểm của đơn vị.

Qua triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII nhận thức, tư tưởng, hành động của cấp ủy, chỉ huy đơn vị, địa phương và toàn thể đảng viên, CBCS có sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong nhận diện, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị nhất là người đứng đầu đã phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu trong chấp hành các quy định về trách nhiệm nêu gương là tấm gương để cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong đơn vị noi theo.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đạt được của Đảng ủy Công an tỉnh trong thời gian qua về công tác xây dựng Đảng. Đồng chí mong muốn thời gian tới Đảng ủy Công an tỉnh cần nâng cao hơn nữa vai trò của Cấp ủy trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện NQTW4, Khóa XII của cán bộ, đảng viên. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những cán bộ, đảng viên có dấu hiệu của biểu hiện suy thoái. Thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy và người đứng đầu, góp phần ổn định tình hình ANTT, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Trọng Hải – Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Tỉnh ủy đối với lực lượng Công an Hà Tĩnh trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư yêu cầu Đảng bộ, Chi bộ cơ sở phải chú trọng, đi sâu vào thực tiễn hơn nữa từng nội dung, hành động, việc làm cụ thể. Trong phương hướng, nhiệm vụ, phải làm nổi bật được những giải pháp có tính trọng điểm, đột phá của công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức trong toàn thể cán bộ, đảng viên về ý thức, vai trò tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Hồng Nhung – Sỹ Quý
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 19305517