Tin Đoàn thanh niên

Đoàn thanh niên Công an Hương Sơn đóng góp ý kiến với cấp ủy, chỉ huy

30/11/2017 11:25

Tối ngày 29/11, Đoàn thanh niên Công an huyện Hương Sơn đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp của tổ chức Đoàn thanh niên đối với cấp ủy, chỉ huy, đảng viên cùng cấp năm 2017.

Tại Hội nghị đã có 13 ý kiến đóng góp, đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm đối với cấp ủy, chỉ huy và đảng viên cùng cấp một cách khách quan, dân chủ, công khai, thẳng thắn, trung thực, đề cao tính xây dựng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng, trong đó nêu lên vai trò, trách nhiệm trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; về phẩm chất đạo đức, lối sống; phương pháp lãnh đạo, điều hành đơn vị, lãnh đạo tổ chức Đảng; sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện cho các tổ chức quần chúng (Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ) và ĐVTN, Hội viên trong việc tổ chức các hoạt động và tham gia các phong trào hành động cách mạng do cấp trên triển khai; vai trò xung kích, đi đầu của người đảng viên đang sinh hoạt Đoàn...

Việc tham gia đóng góp ý kiến của ĐVTN Công an huyện Hương Sơn đã thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn đối với công tác xây dựng Đảng, qua đó góp phần xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong tình hình mới.

Đăng Đức - CA Hương Sơn
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 16373191