Phổ biến giáo dục pháp luật

3 lĩnh vực Công an Hà Tĩnh thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

13/07/2017 04:59

Thực hiện Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Tĩnh. Công an Hà Tĩnh đã đăng ký với Ủy ban nhân dân tỉnh và thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công của tỉnh (Số 02A đường Nguyễn Chí Thanh - thành phố Hà Tĩnh) gồm 20 thủ tục hành chính trên 03 lĩnh vực

I. ILĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu

1. Thủ tục: Đăng ký mẫu con dấu mới.

2. Thủ tục: Đăng ký lại mẫu con dấu.

3. Thủ tục: Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu.

4. Thủ tục: Đăng ký thêm con dấu.

5. Thủ tục: Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi.

II. Lĩnh vực quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT

1. Thủ tục: Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

2. Thủ tục: Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

III. Lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy

1. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn,
cứu hộ.

2. Thủ tục: Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy.

3. Thủ tục: Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.

4. Thủ tục: Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.

5. Thủ tục: Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.

6. Thủ tục: Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về
cháy, nổ.

7. Thủ tục: Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.

8. Thủ tục: Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

9. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

10. Thủ tục: Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

11. Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

12. Thủ tục: Phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ sở.

13. Thủ tục: Thông báo cam kết về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và đối với cơ sở thuộc Phụ lục III - ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Văn Tính
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 15180754