Người tốt, việc tốt

55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2017)

17/07/2017 10:21

Là một bộ phận quan trọng trong hệ thống tổ chức của lực lượng Công an nhân dân, từ khi ra đời đến nay, lực lượng CSND luôn được Đảng, Bác Hồ và ngành Công an chăm lo xây dựng, giáo dục rèn luyện; được nhân dân tin yêu, đùm bọc đã từng bước trưởng thành. Trong quá trình công tác, chiến đấu, lực lượng CSND luôn khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, lập nhiều chiến công xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng cũng như trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước; được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao và trao tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý, xứng đáng “ Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước, vì dân quên thân phục vụ”. Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 34/LCT công bố Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát nhân dân và Pháp lệnh quy định chế độ cấp bậc hàm của sỹ quan, hạ sỹ quan Cảnh sát nhân dân (20/7/1962- 20/7/2017); Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh đăng tải đề cương tuyên truyền truyền thống 55 năm Cảnh sát nhân dân do Cục Chính trị Cảnh sát Bộ Công an biên soạn.

Phần thứ nhất

QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG, CHIẾN ĐẤU VÀ TRƯỞNG THÀNH CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN

1. Lực lượng Cảnh sát nhân dân ra đời, bảo vệ chính quyền Cách mạng mới thành lập, cùng toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp.

Ngay từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo Cách mạng Việt Nam, Đảng ta thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố các công cụ chuyên chính của cách mạng. Trong cao trào Xô Viết-Nghệ Tĩnh (1930 - 1931), “Đội Tự vệ đỏ” được thành lập để hỗ trợ bảo vệ quần chúng nổi dậy phá nhà giam, đốt huyện đường, vây đồn lính, bắt giữ bọn hào lý, làm tan rã từng mảng chính quyền tay sai của Đế quốc ở cơ sở; bảo vệ cán bộ, bảo vệ các phiên tòa của Xô Viết - Công Nông xét xử bọn phản cách mạng; giữ gìn an ninh, trật tự ở những nơi có chính quyền Xô Viết.

Tháng 3 năm 1935, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ nhất thông qua Nghị quyết quan trọng về “Đội tự vệ”, xác định rõ: “Không một sản nghiệp nào, làng nào có cơ sở của Đảng, của Đoàn, của các Hội quần chúng cách mạng mà không có tổ chức Đội Tự vệ, đó là khẩu hiệu của chúng ta hiện nay”. Khi cuộc vận động Mặt trận Dân chủ Đông Dương phát triển thành cao trào Cách mạng rộng lớn, Đảng chỉ thị: “Mỗi ấp phải tổ chức ra Đội Tự vệ để ngăn cản những kẻ phá rối cuộc đấu tranh và đối phó với các lực lượng phản động”.

Đầu năm 1940, Đảng chủ trương thành lập “Ban Công tác đội” làm nhiệm vụ bảo vệ An toàn khu, bảo vệ cán bộ cấp cao của Đảng, giải thoát cho cán bộ khi bị địch bắt. “Ban Công tác đội” đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương, được trang bị vũ khí và huấn luyện về kỹ thuật chiến đấu.

Ngày 4/6/1945, Tổng bộ Việt Minh tuyên bố thành lập khu giải phóng và 10 chính sách lớn của Việt Minh. Ngay sau đó, các tổ chức: “Đội trinh sát”, “Đội hộ lương diệt ác” lần lượt ra đời cùng với “Đội Tự vệ đỏ”, “Ban Công tác đội” và “Đội danh dự trừ gian” làm nhiệm vụ thủ tiêu lực lượng của Nhật, trừ khử bọn việt gian, trừng trị bọn lưu manh, bảo vệ chính quyền Cách mạng. Đây chính là các tổ chức tiền thân của Công an nhân dân.

Ngày 19 tháng 8 năm 1945, cuộc Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà Nội, cùng với việc đập tan các cơ quan đàn áp của địch và thiết lập chính quyền cách mạng, các tổ chức đầu tiên của lực lượng Công an nhân dân ra đời: Ở Bắc Bộ, chính quyền Cách mạng đã thành lập Sở Liêm phóng Bắc Bộ; ở Trung Bộ thành lập Sở Trinh sát và ở Nam Bộ thành lập Quốc gia tự vệ cuộc (bao gồm cả lực lượng Trinh sát và Cảnh sát). Tuy tên gọi ở ba miền khác nhau, nhưng các tổ chức đầu tiên của Công an nhân dân đều có chung nhiệm vụ là trấn áp phản cách mạng, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Các tổ chức Cảnh sát ngay sau khi được thành lập đã phối hợp với lực lượng Liêm phóng trấn áp bọn phản cách mạng, bọn lưu manh côn đồ, giữ gìn trật tự trị an ở các thành phố, thị xã, bảo vệ an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước từ căn cứ về Hà Nội. Đặc biệt, lực lượng Cảnh sát đã phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng khác bảo vệ tuyệt đối an toàn Lễ Tuyên ngôn độc lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ngày 02/9/1945 tại Thủ đô Hà Nội.

Để tăng cường xây dựng, củng cố các công cụ chuyên chính của chính quyền cách mạng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ trật tự trị an, ngày 21/02/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 23-SL hợp nhất các Sở Cảnh sát, Sở Liêm phóng thành Việt Nam Công an vụ. Đây là mốc son lịch sử quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng.

          Mặc dù mới được thành lập, song lực lượng Công an nói chung, lực lượng Cảnh sát nói riêng đã nhanh chóng ổn định đi vào hoạt động với vai trò là lực lượng chuyên chính của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh chống các thế lực phản động và bọn tay sai của phát xít Nhật, thực dân Pháp và chính quyền Tưởng Giới Thạch, âm mưu gây bạo loạn lật đổ chính quyền cách mạng, bọn lưu manh côn đồ, cướp của, giết người, làm mất trật tự trị an; đã điều tra khám phá hàng trăm vụ cướp của, giết người, bắt cóc tống tiền; triệt phá các tổ chức do bọn phản động lập ra để chống phá cách mạng nước ta. Nổi bật nhất là chiến công của Nha Công an Trung ương (gồm lực lượng Trinh sát và Cảnh sát): Ngày 12/7/1946, lực lượng Công an đã tấn công vào trụ sở của Quốc dân Đảng ở nhà số 7 phố Ôn Như Hầu (nay là phố Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội) và số 80 phố Quán Thánh, Hà Nội; phá tan tổ chức phản động nguy hiểm đội lốt “Quốc gia dân tộc”, âm mưu cấu kết với thực dân Pháp đảo chính lật đổ chính quyền cách mạng; điều tra khám phá vụ thảm sát cả nhà chủ hiệu kim hoàn Vĩnh Tường ngày 03/8/1946 ở thành phố Hải Phòng do binh lính Pháp gây ra; ngoài ra lực lượng Cảnh sát cùng các lực lượng bảo vệ an toàn cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên trong cả nước tháng 01 năm 1946.

          Ngày 18 và 19/12/1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp hội nghị tại làng Vạn Phúc (Hà Nội), quyết định phát động cả nước kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Căn cứ vào tương quan lực lượng địch - ta, Hội nghị khẳng định: “Cuộc kháng chiến của nhân dân ta trường kỳ nhưng nhất định thắng lợi”. Đúng 20 giờ ngày 19/12/1946, mệnh lệnh chiến đấu đã được phát ra qua Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”. Người nói: “Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ…”. Nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Cảnh sát xung phong và Công an trật tự nói riêng là di chuyển hồ sơ, tài liệu, di chuyển trại giam; bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bảo vệ các cơ quan, kho tàng của Nhà nước, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân; theo dõi và đẩy đuổi các đối tượng nghi vấn ra khỏi khu vực chiến sự; bảo vệ bí mật quân sự và tham gia chiến đấu tiêu hao sinh lực địch; đồng thời tăng cường công tác nắm tình hình hoạt động quân sự của địch, hoạt động của bọn phản cách mạng, chuẩn bị đưa người trở về vùng địch tạm chiếm để hoạt động.

          Ngày 19/01/1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị “Phá hội tề”. Trong phong trào phá tề trừ gian đã xuất hiện nhiều gương chiến đấu mưu trí, dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ Công an trong lòng địch. Cũng trong năm 1948, thực hiện chủ trương “Bao vây kinh tế địch” của Ban Thường vụ Trung ương Đảng, Công an trật tự các tỉnh đã tăng cường công tác bao vây, cô lập kinh tế địch đạt kết quả tốt. Điển hình như Công an các tỉnh Phú Thọ, Phúc Yên, Hưng Yên, Hải Dương… lập nhiều hàng rào bao vây kinh tế địch, các trạm kiểm soát buôn lậu; phục vụ ổn định kinh tế tại các vùng tự do.

Cùng với các hoạt động bao vây kinh tế địch, lực lượng Trị an hành chính đã đẩy mạnh đấu tranh chống tội phạm kinh tế, phát hiện bắt hàng trăm vụ buôn lậu, đầu cơ tích trữ, khám phá nhiều vụ án lớn như: Công an Lạng Sơn bắt 5 vụ buôn vàng; Công an Hải Dương bắt 24 vụ trốn thuế, thu giữ 5.000 mặt hàng; Công an Nghệ An, Hà Tĩnh khám phá vụ lấy cắp 17 vạn đồng (tiền Chính phủ kháng chiến), 5 vụ tiền giả; Công an Hà Giang khám phá 15 vụ tham ô, trong đó có vụ tham ô 1.000 tấn muối… Chiến công của lực lượng Trị an hành chính trong bao vây kinh tế địch, phòng chống tội phạm, bảo vệ kinh tế lúc này có ý nghĩa hết sức quan trọng, hạn chế hao hụt ngân khố quốc gia để tập trung cho kháng chiến, góp phần cô lập địch để tiêu diệt địch.

Vào đầu năm 1950, tình thế ở chiến trường lúc này đang có lợi cho ta, ta càng đánh càng mạnh, vùng tự do càng được mở rộng, yêu cầu công tác bảo vệ căn cứ, vùng tự do và nội bộ càng cao, nhiệm vụ nắm tình hình địch, phục vụ tổng phản công đòi hỏi cấp thiết. Chính vì vậy, ngày 05/5/1950 Ban Chấp hành Trung ương Đảng có Chỉ thị số 10/CT-TW về “Đảng lãnh đạo Công an” nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Công an. Thực hiện chỉ thị này, các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương đều quan tâm lãnh đạo công tác Công an; chỉ đạo các cơ quan, ban ngành phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, cử một số cán bộ Đảng có năng lực tăng cường cho ngành Công an. Tiếp đó, ngày 12/5/1951, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị số 05-CT/TW quy định nhiệm vụ và tổ chức Nha Công an Việt Nam - Đây là Chỉ thị quan trọng để xây dựng ngành Công an phục vụ công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, làm nền tảng xây dựng ngành Công an sau này. Được tăng thêm sức mạnh tinh thần, nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an đã nêu cao tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên cường, giữ vững khí tiết của người Công an cách mạng, không hề khai báo khi bị địch bắt, tra tấn vô cùng dã man; tiêu biểu như Anh hùng liệt sỹ Trần Thành Ngọ (Hải Phòng), Nguyễn Văn Dưỡng (Lạng Sơn), Bửu Đóa (Khánh Hòa), Bùi Thị Cúc (đội viên Công an xung phong Hưng Yên)… Những gương sáng đó đã tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng qua những chặng đường lịch sử.

Ở hậu phương, lực lượng Công an trật tự đã giải quyết tốt nhiều vấn đề về trật tự an toàn xã hội. Thực hiện Thông tư 118/TT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chống lưu manh, trộm cắp, Công an Nghệ An đã khám phá 4 vụ giết người cướp của, 3 vụ in, tiêu thụ tiền giả, 40 vụ cướp, hàng chục vụ biển thủ công quỹ, khám phá vụ trộm 17 vạn đồng tiền công quỹ ở Sở Tài chính Trung Bộ. Công an các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang khám phá nhiều vụ trộm cắp, cướp của, hàng chục vụ tham ô, nhiều vụ buôn bán thuốc phiện, vũ khí … Trong công tác giữ gìn trật tự, chống lưu manh, trộm cắp, lực lượng Công an đã tổ chức nhân dân tham gia đấu tranh, xử lý những đối tượng vi phạm pháp luật. Nhiều đồn, trạm Công an đã tổ chức các buổi “Nhân dân phê bình Công an” để lắng nghe ý kiến của nhân dân, phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, đồng thời tăng cường mối quan hệ giữa Công an nói chung, nhất là lực lượng Công an trật tự nói riêng với nhân dân để làm tốt công tác giữ gìn an ninh, trật tự.

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ngày càng quyết liệt. Để phục vụ có hiệu quả cho công cuộc kháng chiến đòi hỏi Công an phải tăng cường lực lượng và củng cố về mặt tổ chức; ngày 16/2/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 141-SL, đổi Nha Công an Việt Nam thành Thứ bộ Công an, trực thuộc Hội đồng Chính phủ. Sắc lệnh đã quy định nhiệm vụ của Công an thời kỳ này, trong đó có nhiệm vụ của Trị an dân cảnh, Trị an hành chính là: Bài trừ lưu manh trộm cắp, bài trừ tệ nạn xã hội và giữ gìn trật tự an ninh trong nhân dân; quản trị các trại giam, giáo dục cải tạo phạm nhân. Sắc lệnh cũng quy định tổ chức, bộ máy của Thứ bộ Công an gồm 7 đơn vị trực thuộc Bộ, trong đó có Vụ Trị an hành chính; các khu, sở, ty Công an và hệ thống tổ chức Công an cấp huyện, cấp xã. Tại kỳ họp từ ngày 27/8 đến ngày 29/8/1953, Hội đồng Chính phủ ra Nghị quyết đổi tên Thứ bộ Công an thành Bộ Công an. Đây là sự kiện đánh dấu bước trưởng thành, lớn mạnh của Công an nhân dân Việt Nam.

Tháng 11/1953, Trung ương Đảng chính thức thông qua cương lĩnh cải cách ruộng đất và được Quốc hội nhất trí tán thành ngày 01/12/1953. Thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước, ngành Công an đã cử cán bộ tham gia phát động quần chúng cải cách ruộng đất, lực lượng Trị an hành chính có nhiệm vụ: “Kết hợp phát động quần chúng thu thập và kiểm soát vũ khí, chỉnh đốn và xây dựng Công an xã, tiến hành lập danh sách hộ khẩu trong xã, theo dõi sự biến chuyển về nhân khẩu (số người đến hoặc đi khỏi xã). Trong quá trình tổ chức thực hiện, lực lượng Trị an hành chính đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao phó.

Thất bại trên các chiến trường Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Tây Bắc, Thượng Lào, thực dân Pháp tập trung quân chiếm cứ điểm Điện Biên Phủ. Lực lượng Trị an hành chính cùng các lực lượng khác của ngành Công an được giao nhiệm vụ trực tiếp bảo vệ chiến dịch Điện Biên Phủ. Với quy mô và tầm quan trọng của chiến dịch, ngành Công an đã thành lập “Ban công tác tiền phương” nằm trong “Hội đồng cung cấp mặt trận” để trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ chiến dịch; lực lượng Trị an hành chính đã tham gia bảo vệ chiến dịch, phát hiện, bắt giữ, xử lý hàng chục vụ phạm pháp hình sự, bắt những tên lưu manh, trộm cắp hàng hóa, tài sản của Nhà nước, bắt bọn buôn lậu lợi dụng con đường dân công để làm ăn phi pháp; đồng thời cùng với các lực lượng khác của ngành Công an đã làm tốt công tác bảo vệ an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bảo vệ các cơ quan đầu não chỉ đạo kháng chiến.

Ngày 07/5/1954, chiến thắng Điện Biên Phủ buộc Chính phủ Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán tại Giơnevơ và ký kết với Chính phủ Việt Nam “Hiệp định đình chiến, lập lại hòa bình ở Đông Dương”. Trải qua 9 năm kháng chiến đầy hy sinh gian khổ, lực lượng Trị an hành chính, tiền thân là Cảnh sát xung phong, Công an Trật tự đã bảo vệ vững chắc trật tự trị an ở vùng căn cứ, vùng tự do, chiến đấu diệt địch, phá tề, phục vụ bảo vệ an toàn các chiến dịch, góp phần cùng toàn quân, toàn dân đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi.

2. Lực lượng Cảnh sát nhân dân bảo vệ công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, góp phần đánh thắng Đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Ngày 20 tháng 7 hàng năm trở thành ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Ngày 20/7/1954, Hiệp định Giơnevơ được ký kết, đất nước ta tạm chia thành 2 miền. Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa; miền Nam tiếp tục công cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ, thực hiện thống nhất nước nhà. Trước nhiệm vụ mới của cách mạng, lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Trị an hành chính nói riêng đã tiến hành đẩy mạnh các biện pháp quản lý hành chính, đấu tranh chống bọn phản cách mạng và bọn tội phạm hình sự, giữ vững an ninh, trật tự xã hội.

Ngày 17/02/1955, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 9 đã khẳng định “Nếu không đẩy mạnh công tác trị an thì không thể mau chóng ổn định trật tự xã hội”. Hội nghị cũng xác định những nhiệm vụ công tác cơ bản của lực lượng Trị an hành chính, đẩy mạnh công tác trị an ở nông thôn, thành phố, đảm bảo giữ gìn trật tự, trị an xã hội trong tình hình miền Bắc mới được giải phóng.

Ngày 28/7/1956, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 982/TTg về việc thành lập Cục Cảnh sát nhân dân thuộc Bộ Công an, theo đó lực lượng Trị an hành chính các cấp cũng đổi tên thành Cảnh sát nhân dân. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của lực lượng Cảnh sát nhân dân về mặt tổ chức, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với việc xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, xứng đáng là công cụ chuyên chính sắc bén của Đảng.

Tháng 11, 12/1959, lực lượng Cảnh sát cùng các lực lượng khác của Công an nhân dân đã phối hợp với Quân đội nhân dân mở chiến dịch đập tan âm mưu gây bạo loạn, cướp chính quyền tại tỉnh Hà Giang, làm tan rã lực lượng phản động gồm 1.112 tên phỉ, tiêu diệt và bắt sống 152 tên, gọi hàng 139 tên, thu 335 súng các loại. Lực lượng Cảnh sát đã cùng lực lượng An ninh đấu tranh bắt gọn hầu hết các toán gián điệp, biệt kích của Mỹ, Ngụy tung ra phá hoại miền Bắc, bắt giữ 463 tên, thu nhiều tấn vũ khí, chất nổ, phương tiện hoạt động; bảo vệ an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ sở kinh tế, cơ quan, xí nghiệp, các công trình quốc phòng, an ninh, công trình văn hóa – xã hội, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân; tổ chức cho nhân dân đi sơ tán khỏi vùng có chiến sự ác liệt. Đấu tranh, trấn áp, bắt giữ, xử lý hàng trăm tên tội phạm nguy hiểm, kịp thời dập tắt các vụ cháy lớn, làm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ của Cách mạng miền Nam, lực lượng Công an miền Bắc đã tuyển chọn, huấn luyện, đưa hàng vạn cán bộ, chiến sỹ, cùng hàng trăm tấn vũ khí, tài liệu, phương tiện thông tin liên lạc chi viện cho chiến trường miền Nam, sát cánh cùng lực lượng An ninh miền Nam tiến hành công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam và khu căn cứ cách mạng.

Công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong thời kỳ này luôn được Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm xây dựng, củng cố, phát triển. Để xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân thành một lực lượng vũ trang thuộc Bộ Công an, thừa hành pháp luật của Nhà nước, đấu tranh chống bọn phản cách mạng và tội phạm khác, giữ gìn trật tự trị an, bảo vệ tài sản công cộng, bảo vệ tính mạng, tài sản và quyền lợi hợp pháp của công dân, bảo vệ chế độ dân chủ nhân dân, nhằm góp phần đảm bảo cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, thống nhất đất nước ở miền Nam; Ngày 20 tháng 7 năm 1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 34/LCT công bố Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh sát nhân dân và Pháp lệnh quy định chế độ cấp bậc sỹ quan, hạ sỹ quan Cảnh sát nhân dân. Đây là mốc son quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của lực lượng Cảnh sát nhân dân. Từ đó đến nay, ngày 20/7 hàng năm trở thành Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Ngày 24/7/1963, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 85/NQ-BCT về “Nâng cao ý thức, trách nhiệm, tăng cường quản lý kinh tế, tài chính, cải tiến kỹ thuật, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”. Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, Bộ Công an có Chỉ thị số 1623 P7B/G78 về xây dựng cơ quan xí nghiệp, đơn vị an toàn. Lực lượng Cảnh sát nhân dân đã tích cực thực hiện cuộc vận động “3 xây, 3 chống”, khám phá nhiều vụ tham ô lớn. Trước tình hình tham ô xảy ra nghiêm trọng trong ngành thương nghiệp, Công an các địa phương đã hỗ trợ ngành thương nghiệp trong công tác bảo vệ, kiến nghị, bố trí cán bộ tốt vào các khâu chủ chốt, tham mưu cho cấp ủy Đảng củng cố thương nghiệp, bảo vệ tài sản của Nhà nước và của tập thể.

Với tinh thần “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, lực lượng Công an nhân dân nói chung, Cảnh sát nhân dân nói riêng đã vượt qua mưa bom, bão đạn của kẻ thù, bảo vệ an toàn các kế hoạch, địa điểm chuyển quân, chuyển hàng, kho tàng, bến bãi và các cuộc hành quân của bộ đội ta vào chiến trường miền Nam. Hình ảnh cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát nhân dân ngày đêm bám đất, bám đường, bắn trả máy bay địch, nguỵ trang, phân tán xe cộ, bảo vệ vật tư, phương tiện vận tải chi viện cho tiền tuyến; các chiến sỹ phòng cháy, chữa cháy, cảnh sát khu vực, cảnh sát giao thông… quên mình trong lửa đạn để cứu người, cứu tài sản là những tấm gương sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Ngày 05/8/1964, đế quốc Mỹ dựng lên sự kiện “Vịnh Bắc Bộ” sử dụng không quân và hải quân đánh phá miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã mưu trí dũng cảm, không sợ hy sinh, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ dưới nền bom đạn, cứu chữa tài sản của nhà nước, tài sản và tính mạng của nhân dân. Điển hình: Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hạ Long trong 2 năm 1965, 1966 đã cứu chữa 22 vụ cháy, trong đó 8 vụ cháy do địch ném bom, bắn phá gây ra, cứu được hàng trăm tấn xăng, nhiều hầm lò sản xuất, nhiều tài sản giá trị khác. Ngày 19/6/1966, máy bay Mỹ ném bom bắn phá kho xăng Đức Giang (Hà Nội), xăng dầu bốc cháy dữ dội; Công an Hà Nội cùng Cục Phòng cháy chữa cháy điều động các lực lượng phòng cháy, chữa cháy ở các địa phương lân cận, cùng với Quân khu Thủ đô, nhân dân vùng Gia Lâm quyết chiến với giặc lửa; một thời gian vật lộn với khó khăn, đối mặt với cái chết, các lực lượng chữa cháy đã dập tắt được vụ cháy, cứu được 12 bồn xăng và hàng nghìn phuy xăng …

Cuối năm 1965, thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về Giao thông trật tự, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố thuộc địa bàn trọng điểm đưa lực lượng Cảnh sát giao thông bám chốt, bám đường suốt ngày đêm; bom đạn quân thù không khuất phục được ý chí kiên cường của Cảnh sát giao thông với quyết tâm bảo đảm thông đường, thông xe vì tiền tuyến gọi, vì miền Nam thân yêu. Điển hình như đồng chí Hoàng Hữu Nờ, Chỉ huy Đồn 84 Quảng Bình, đồng chí Nguyễn Tiến Tuẫn, Tiểu đội trưởng Tiểu đội Cảnh sát giao thông ngã ba Đồng Lộc, Hà Tĩnh…

          Cùng với các lực lượng khác, Cảnh sát khu vực có vai trò rất quan trọng, đóng góp nhiều công sức, kể cả tính mạng vào công tác phòng không nhân dân, chống chiến tranh phá hoại miền Bắc xã hội chủ nghĩa của kẻ thù. Dưới làn bom của giặc Mỹ, các đồng chí khu vực không quản ngại hy sinh giúp đỡ các cụ già, em nhỏ, người tàn tật, gia đình neo đơn di chuyển đến nơi an toàn, tuần tra canh gác, giữ gìn trật tự, bảo vệ tài sản công cộng, tài sản của nhân dân, nhiều đồng chí đã dũng cảm cứu chữa những người dân bị thương, bị sập hầm, bị cháy nhà, giải quyết hậu quả sau những trận ném bom… Đặc biệt có đồng chí lấy thân mình che bom đạn cho dân, như Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Văn Uân (Hà Nội); Anh hùng Hồ Bá Thọ, hàng chục lần lấy thân mình làm thang cho các cháu học sinh K8 lên xuống xe và xông pha trong lòng bom đạn, hướng dẫn các cháu vào nơi trú ẩn an toàn…

Ngày 16/4/1972, Đế quốc Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ 2; chúng sử dụng hàng trăm lượt máy bay và tàu chiến bắn phá các địa phương ven biển, dùng B52 ném bom rải thảm các thành phố, thị xã từ Thanh Hóa đến Vĩnh Linh. Đặc biệt, ngày 18/12/1972, Đế quốc Mỹ đã dùng máy bay B52 ném bom rải thảm vào Thủ đô Hà Nội và TP Hải Phòng suốt 12 ngày đêm. Lực lượng Cảnh sát nhân dân đã vượt qua muôn vàn khó khăn, nguy hiểm, cùng các lực lượng khác vừa chiến đấu đánh trả máy bay địch, vừa tích cực hướng dẫn nhân dân trú ẩn, cứu thương, đưa nhân dân đi sơ tán, bảo vệ tài sản của Nhà nước và tài sản của nhân dân, giữ vững an ninh, trật tự, góp phần vào thắng lợi của trận “Điện Biên phủ trên không”.

          Tháng 3/1975, quân và dân miền Nam liên tiếp giành được thắng lợi  trong chiến dịch Tây Nguyên, Huế – Đà Nẵng và một số vùng ở đồng bằng sông Cửu Long, miền Đông Nam bộ, hình thành thế bao vây Sài Gòn. Ngày 31/3/1975, Hội nghị Bộ Chính trị nhận định thời cơ giải phóng Sài Gòn – Gia Định đã chín muồi, toàn quân ta cần “Nắm vững thời cơ chiến lược hơn nữa, với tư tưởng chỉ đạo thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng, thực hiện tổng công kích, tổng khởi nghĩa trong thời gian sớm nhất, tốt nhất trong tháng 4/1975, không thể chậm được”. Cùng với cả nước tập trung huy động nhân lực, vật lực cho ngày thống nhất đất nước, gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát nhân dân chi viện cho miền Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào chiến thắng lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam. Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, lực lượng Cảnh sát nhân dân cùng lực lượng An ninh đã nhanh chóng tiếp quản và tích cực lập lại trật tự xã hội, bảo vệ an ninh chính trị, ổn định đời sống của nhân dân ở các tỉnh, thành phố vừa mới giải phóng.

3. Lực lượng Cảnh sát nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, đất nước ta được hòa bình, thống nhất, cả nước đi lên Chủ nghĩa xã hội với hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiệm vụ đặt ra cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta lúc này là phải nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân. Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 30, lực lượng Cảnh sát nhân dân ở miền Bắc tiếp tục tăng cường hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ cho Công an các Sở, Ty ở miền Nam, tích cực tham gia xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng, giữ gìn an ninh, trật tự ở vùng mới giải phóng.

          Ngày 02/12/1980, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 31/NQ-TW về nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Nghị quyết chỉ rõ: “Phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi lực lượng, sử dụng đồng bộ mọi biện pháp nhằm tích cực xây dựng, chủ động phòng ngừa, chủ động tiến công và tiến công liên tục, tiến công để làm chủ, làm chủ để tiến công, nhằm tiêu diệt và làm tan rã bọn phản cách mạng và bọn tội phạm khác”. Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng An ninh nhân dân truy quét tàn quân ngụy, trấn áp các tổ chức phản động như: Vụ “Mặt trận quốc gia giải phóng Việt Nam” (7/1982); tổ chức “Lực lượng dân quân phục quốc” ở thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức “Sư đoàn Thanh Long - Long Thoại” ở Hậu Giang; tổ chức phản động trong Viện hóa đạo Ấn Quang … và hàng trăm tổ chức phản động khác.

          Từ năm 1980 - 1985, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã bắt 192.504 tên (30% là lưu manh chuyên nghiệp), triệt phá 13.001 băng ổ nhóm, trong đó có 81 băng cướp của giết người, 60 băng cướp của tống tiền, điển hình như: băng cướp do tên Nguyễn Văn Sơn, tức “Sơn Dứa” cầm đầu, chuyên cướp trên tàu hỏa (02/1980); băng cướp gồm 20 tên do Nguyễn Khắc Lễ cầm đầu (8/1982); băng cướp do tên Võ An Khê cầm đầu ở An Giang (3/1983); băng cướp do tên Trần Văn Tuyến cầm đầu ở Hải Phòng (3/1983); băng cướp do tên Nguyễn Trung Thành cầm đầu ở Nghĩa Bình (12/1984); băng cướp do tên Nguyễn Văn Nghĩa cầm đầu ở Hà Nội (2/1985) ...

          Thực hiện Nghị quyết 128/HĐBT ngày 02/8/1982 của Hội đồng Bộ trưởng về các biện pháp cấp bách bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã đấu tranh có hiệu quả với bọn tội phạm kinh tế, tập trung vào các ngành trọng điểm là giao thông vận tải, vật tư, lương thực, chú trọng bảo vệ các mặt hàng thiết yếu như lương thực, xăng dầu, phân bón, thuốc chữa bệnh, vật tư quý hiếm, lập lại trật tự kinh tế và ổn định trật tự an toàn xã hội; tổ chức nhiều đợt tấn công truy quét bọn buôn lậu hoạt động trên tuyến biên giới Tây Nam. Kết quả: Lực lượng Cảnh sát đã điều tra khám phá, xử lý 76.389 vụ xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa, thu nhiều hàng hóa, tài sản có giá trị lớn.

  Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nội  vụ (nay là Bộ Công an), lực lượng Cảnh sát nhân dân và lực lượng An ninh đã nắm chắc tình hình, đấu tranh có hiệu quả với bọn Fulro. Tiểu đoàn I, Cục Cảnh sát Bảo vệ được thành lập, trực tiếp chiến đấu chống bọn Fulro, phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh, làm tốt công tác dân vận, trực tiếp chiến đấu, lập nhiều chiến công xuất sắc, đã đánh 2.025 trận, tiêu diệt 2.435 tên, bắt sống gần 3.000 tên, kêu gọi 9.546 tên ra trình diện. Sau hơn 10 năm chiến đấu ở vùng rừng núi Tây Nguyên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát nhân dân đã góp phần quan trọng vào chiến công chung, tiêu diệt và làm tan rã bọn Fulro, tạo nên bước chuyển biến tích cực trên mặt trận an ninh, trật tự ở địa bàn Tây Nguyên. Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Tiểu đoàn I và liệt sỹ Lưu Thế Hà (cán bộ Tiểu đoàn I).

Thực hiện chủ trương của Nhà nước về quản lý nhân khẩu và cấp giấy chứng minh nhân dân thống nhất trong cả nước, với quyết tâm cao, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã hoàn thành công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu và giấy chứng minh nhân dân cho đồng bào miền Nam, phục vụ kịp thời nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và phát triển xã hội. Thông qua công tác quản lý hành chính, đã phát hiện 31.740 đối tượng hình sự, 253.730 đối tượng chính trị, trên 117.229 đối tượng nguỵ quân, nguỵ quyền trốn trình diện, cải tạo; thu hồi hàng vạn khẩu súng quân dụng, đạn dược, thuốc nổ, phương tiện chiến tranh.

4. Lực lượng Cảnh sát nhân dân nâng cao hiệu quả công tác, tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm, phục vụ đắc lực công cuộc đổi mới của đất nước.

Tháng 12/1986, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng mở ra thời kỳ đổi mới toàn diện và sâu sắc, nhằm đưa nước ta vượt qua khó khăn, khủng hoảng, tiếp tục đi lên theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nước ta tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, phản động ráo riết tiến hành chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ, nhằm phủ định sự lãnh đạo của Đảng, xoá bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; triệt để lợi dụng các vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền” để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo chặt chẽ, trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã đổi mới toàn diện các mặt công tác, xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, theo hướng tập trung thống nhất, chuyên sâu, tăng cường nghiệp vụ cơ bản; kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ theo chức danh tiêu chuẩn nghiệp vụ; đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, gắn việc học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân với công tác xây dựng Đảng, chấn chỉnh tác phong, phương pháp làm việc, kiên quyết thanh loại những cán bộ sa sút ý chí chiến đấu, năng lực kém và vi phạm phẩm chất đạo đức…Tập trung tấn công liên tục bọn tội phạm hình sự, nhất là các loại đối tượng nguy hiểm, phấn đấu làm giảm trọng án, đấu tranh ngăn chặn và tiến tới đẩy lùi tham nhũng, buôn lậu; củng cố, nâng cao chất lượng các biện pháp nghiệp vụ trinh sát, điều tra, công tác khoa học hình sự, hồ sơ nghiệp vụ và các biện pháp quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội… cùng các lực lượng khác trong ngành đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, giữ vững trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Công tác xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân thời kỳ này luôn được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an quan tâm xây dựng, củng cố và phát triển: Năm 1989 Hội đồng Bộ trưởng có Nghị quyết quy định tổ chức, bộ máy của Bộ Nội vụ, trong đó có Tổng cục Cảnh sát nhân dân và đã được củng cố, phát triển trong những năm sau đó, đến ngày 15 tháng 9 năm 2009, Chính phủ có Nghị định số 77 /NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu, tổ chức của Bộ Công an. Theo Nghị định này, hệ thống tổ chức, bộ máy của lực lượng Cảnh sát nhân dân được bố trí theo hướng tập trung, chuyên sâu, nhằm mang lại hiệu quả thiết thực trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Từ năm 2010, lực lượng Cảnh sát đã tập trung triển khai quyết liệt có hiệu quả các mặt công tác theo mô hình tổ chức mới với 03 Tổng cục và 01 bộ tư lệnh: Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm; Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động.  

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã tham mưu giúp Đảng, Nhà nước và cấp uỷ, chính quyền các cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả “Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm”, “Chương trình quốc gia phòng, chống ma tuý”; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nghiệp vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trọng đại của đất nước; chủ động phòng ngừa và liên tục tấn công, truy quét tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm mới có yếu tố nước ngoài, tội phạm công nghệ cao…; ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn xã hội, từng bước thiết lập lại trật tự an toàn giao thông, làm tốt công tác phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn; đẩy mạnh công tác đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, lừa đảo chiếm đoạt tài sản… góp phần tạo môi trường chính trị, xã hội ổn định, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và quá trình hội nhập kinh tế thế giới.

Lực lượng Cảnh sát nhân dân đã triển khai quyết liệt, có hiệu quả nhiều vấn đề cơ bản, chiến lược nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, liên tục triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc và theo các tuyến, địa bàn trọng điểm, qua đó đã kiểm soát và kiềm chế được tình hình phức tạp, tạo được chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực công tác, làm chuyển biến những địa bàn phức tạp; nhiều chuyên án, vụ án lớn về hình sự, kinh tế, ma túy được khám phá để lại dấu ấn đẹp trong nhân dân, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao.

Trong cuộc đấu tranh quyết liệt và đầy nguy hiểm với bọn tội phạm hình sự, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát đã thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công tội phạm với nhiều cách đánh táo bạo và sáng tạo, triệt phá nhiều tổ chức tội phạm nguy hiểm, hoạt động theo kiểu “Xã hội đen”, như: Vụ bắt băng cướp do tên Nguyễn Quốc Trung (tức Trung “thộn”) cầm đầu, đã gây ra các vụ giết người, cướp của ở địa bàn Hà Nội; vụ bắt gọn băng tội phạm hình sự ở nhà hàng 62 Trần Phú – Khánh Hòa; vụ triệt phá băng cướp “Bạch Hải Đường”; vụ “Sáu Râu”; vụ “Phước tám ngón”; vụ Đỗ Ngọc Khuê; vụ tiêu diệt tên cướp Đỗ Cao Thắng ở Lạng Sơn; phá băng cướp 11 tên do tên Đỗ Thanh Bình cầm đầu, gây ra 62 vụ cướp trên tuyến đường liên tỉnh từ Quảng Nam – Đà Nẵng đến Tiền Giang, hay vụ “Khánh trắng”, “Phúc bồ” ở Hà Nội; vụ “Cu Nên” ở Hải Phòng; vụ “Minh samasa” ở Bà Rịa - Vũng Tàu; vụ “Năm Cam” ở Thành phố Hồ Chí Minh; vụ “Hoàng lựu đạn” ở Đồng Nai …Đặc biệt trong những năm gần đây, tính chất của tội phạm hình sự manh động hơn, nhiều vụ ngang nhiên, công khai, hành vi gây án dã man, tàn bạo, trắng trợn thể hiện những vấn đề đáng báo động về kỷ cương xã hội, gây tâm lý lo lắng trong nhân dân, đã được lực lượng Cảnh sát nhân dân điều tra, khám phá kịp thời, như chuyên án 811CG khám phá vụ thảm sát 4 người, cướp tiệm vàng ở Bắc Giang; vụ giết 3 người cướp tài sản ở Hà Giang; chuyên án triệt phá băng nhóm gây ra 8 vụ cướp tiệm vàng ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam; triệt phá băng nhóm Phương Linh hột ở Quảng Ninh, băng nhóm “Tùng gà” ở Bình Dương, “Hưng vườn điều” và “Long Thanh” ở Đồng Nai…

Tình hình tội phạm ma túy ở nước ta tiếp tục diễn ra gay gắt và phức tạp, trở thành hiểm họa của toàn xã hội, lượng ma túy thẩm lậu vào nước ta vẫn rất lớn, phương thức thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này ngày càng tinh vi, xảo quyệt, manh động hơn, hầu hết có sử dụng vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị phát hiện, bắt giữ, điển hình như vụ ở Hòa Bình có 3 đồng chí hy sinh, vụ ở Lạng Sơn 2 đồng chí hy sinh, 2 đồng chí bị thương, vụ ở Sơn La 1 đồng chí hy sinh, vụ ở Nghệ An 3 đồng chí bị thương, vụ ở Ninh Thuận 2 đồng chí bị thương. Lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy đã thực hiện quyết liệt các kế hoạch, biện pháp đấu tranh trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nâng cao hiệu quả của các đội trinh sát, duy trì giao ban với các lực lượng thông báo các phương thức, thủ đoạn mới, các loại ma túy mới để phối hợp đấu tranh có hiệu quả. Lực lượng Cảnh sát nhân dân đã thụ lý điều tra, bắt giữ hàng vạn vụ án, đối tượng tội phạm về ma túy/năm; bóc gỡ nhiều đường dây buôn bán ma túy lớn và phối hợp với các Bộ, Ngành tạo được phong trào quần chúng sôi nổi trong công tác phòng chống ma túy ở cộng đồng, triệt phá nhiều tụ điểm ma túy tại địa bàn cơ sở.

Hoạt động của tội phạm kinh tế, tham nhũng được che đậy dưới nhiều hình thức tinh vi, phức tạp; nhất là những năm gần đây, công tác quản lý Nhà nước còn nhiều sơ hở, thiếu sót để tội phạm lợi dụng hoạt động; sự thoái hóa, biến chất của một bộ phận không nhỏ trong các cơ quan công quyền dẫn đến tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu, tiếp tay cho đối tượng phạm tội; tuy công tác phòng ngừa, điều tra án kinh tế, tham nhũng còn gặp những vướng mắc, cản trở, can thiệp… Nhưng với ý chí kiên quyết tấn công tội phạm, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã phát hiện, điều tra khám phá hàng vạn vụ tội phạm kinh tế, tham nhũng, cố ý làm trái, đầu cơ, buôn lậu, kinh doanh trái phép… thu hồi tài sản trị giá hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm. Đặc biệt, các lực lượng nghiệp vụ đã điều tra, khám phá nhiều vụ án kinh tế nghiêm trọng, có tổ chức với quy mô lớn, đối tượng là người có chức vụ, có chức năng quản lý kinh tế và có cả một số đối tượng là người nước ngoài, được dư luận đồng tình, ủng hộ. Điển hình như: Vụ Tân Trường Sanh, EPCO Minh Phụng; vụ cố ý làm trái đặc biệt nghiêm trọng do Lã Thị Kim Oanh cầm đầu; vụ PMU18; vụ làm giả giấy tờ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Ngân hàng Viettinbank thiệt hại trên 4.000 tỷ đồng; vụ lừa bán 600 căn hộ Cienco 5 Land thu hơn 800 tỷ đồng; vụ Huỳnh Ngọc Sỹ nhận hối lộ tại Ban quản lý dự án Đại lộ Đông Tây TP Hồ Chí Minh; Vụ Phạm Thanh Bình ở Vinalais; vụ Bầu Kiên ở ngân hàng ACB; vụ Hà Văn Thắm ở ngân hàng Đại Dương, vụ Huỳnh Thị Huyền Như ở ngân hàng Viettin Bank, Vụ Phạm Công Danh ở ngân hàng Xây dựng, Vụ Trịnh Xuân Thanh ở Công ty cổ phần xây lắp dầu khí … là những vụ án kinh tế lớn, kéo dài nhiều năm, gây thiệt hại lớn tài sản của Nhà nước.

Trong những năm gần đây, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường diễn ra phổ biến ở hầu hết các ngành, các lĩnh vực của đời sống xã hội gây hậu quả, tác hại rất lớn, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước. Đáng quan tâm là tình trạng xả thải công nghiệp không qua xử lý diễn ra nghiêm trọng; vi phạm pháp luật về vệ sinh an tòan thực phẩm diễn ra phổ biên đáng báo động, gây tâm lý lo lắng trong xã hội và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh, nhất là hoạt động buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ gia súc, gia cầm không qua kiểm dịch, sử dụng các chất phụ gia độc hại, không bảo đảm vệ sinh để chế biến thực phẩm, vận chuyển, giết mổ động vật hoang dã, quý hiểm, hủy hoại rừng, các khu bảo tồn thiên nhiên, khai thác trái phép tài nguyên, khóang sản, nguồn nước ngầm… Trước yêu cầu và thực tiễn đạt ra, lực lượng Cảnh sát môi trường đã tập trung nghiên cứu, tham mưu ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật tạo hành lang pháp lý; chủ động nắm tình hình, phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có tính cảnh báo cao, thu hút sự quan tâm của dư luận, điển hình như vụ xả thải của nhà máy bột ngọt Vedan ở Đồng Nai, vụ nhà máy Tung Kuang ở Hải Dương, vụ nhà máy rượu cồn ở Quảng Ngãi, Công ty cổ phần giấy Việt Trì ở Phú Thọ, các vi phạm xả thái làm ô nhiễm nghiêm trọng các dòng sông, kênh rạch như sông Hồng, Nhuệ, Đáy, La Ngà, Trà Khúc, Đồng Nai, Thị Vải, Tiền, Hậu, Kênh Tham Lương, Ba Bò, vụ ô nhiễm môi trường biển tại 4 tỉnh miền trung do công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp (formosa) đóng tại Vũng Áng, Hà Tĩnh gây ra…

Cùng với sự bùng nổ công nghệ thông tin và xu hướng gia tăng tội phạm sử dụng công nghệ cao trên thế giới, tội phạm sử dụng công nghệ cao ở Việt Nam tăng nhanh về quy mô và phạm vi với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, tập trung là các hành vi tấn công phá hoại website; phát tán vi rút, phần mềm gián điệp thông qua mạng Internet; làm giả thẻ tín dụng, lấy cắp thông tin thẻ tín dụng để chiếm đoạt tiền; vi phạm bản bản quyền phần mềm máy tính, lừa đảo bán hàng trực tuyến, huy động vốn qua mạng, lừa đảo tin nhắn trúng thưởng, sử dụng công nghệ cao để đe dọa doanh nghiệp nhằm cưỡng đoạt tài sản… Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã được lãnh đạo các cấp quan tâm chỉ đạo, tập trung nghiên cứu, hòan chỉnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý kết hợp với đẩy mạnh thực hiện Đề án “Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao”, bước đầu đấu tranh có hiệu quả với tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhất là các vụ việc lừa đảo trong lĩnh vực thương mại điện tử, trộm cắp thông tin thẻ tín dụng, lừa đảo qua tin nhắn, đã góp phần cảnh báo phòng ngừa, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam hội nhập quốc tế trong thương mại điện tử, thanh tóan điện tử.

Trên lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các kế hoạch, biện pháp công tác; chủ động công tác nắm hộ, nắm người, duy trì nghiêm túc công tác đăng ký, quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về trật tự xã hội. Đồng thời, chủ động đề xuất, triển khai các dự án nhằm đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ tích cực cho quản lý xã hội và đấu tranh phòng chống tội phạm.

Cảnh sát giao thông là lực lượng nòng cốt, xung kích trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã tham mưu cho Đảng, Chính phủ ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết quan trọng; phối hợp với các cấp, các ngành và vận động nhân dân tham gia thiết lập kỷ cương, trật tự an toàn giao thông; triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; kết hợp tuần lưu, kiểm tra xử lý tại các chốt điểm, hóa trang phát hiện vi phạm; đẩy mạnh áp dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để giám sát, xử lý vi phạm an tòan giao thông đường bộ; tập trung kiểm tra, xử lý những hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông và theo các chuyên đề: Vi phạm nồng độ cồn, vi phạm về tốc độ, sử dụng giấy phép giả, vi phạm quy định an tòan đối với phương tiện thủy chở khách du lịch… góp phần đưa trật tự giao thông đi vào nề nếp, phát hiện các loại tội phạm lợi dụng phương tiện giao thông để hoạt động phạm tội. Trong công tác, chiến đấu đã xuất hiện nhiều gương chiến đấu dũng cảm, nêu cao ý chí tiến công, truy bắt tội phạm, sẵn sàng hy sinh tính mạng, vì sự nghiệp bảo đảm trật tự an toàn xã hội, như gương chiến đấu của hai liệt sỹ Nguyễn Trọng Ánh và Bùi Văn Sơn (PC26 - Nghệ An), Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Văn Ngữ (PC26 - Hà Nội), Phạm Văn Chiến (Công an Hà Giang)…

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đã tập trung giải quyết những vấn đề nổi lên về cháy, nổ như kiểm tra công tác PCCC đối với công trình nhà cao tầng, phối hợp triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống cháy rừng; điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng công tác PCCC, cứu hộ cứu nạn tại khu công nghiệp, khách sạn, trung tâm thương mại, các cơ sở trọng điểm quốc gia tại 5 thành phố lớn; triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn; tăng cường kiểm tra, rà sóat, hướng dẫn công tác bảo đảm an tòan PCCC tại các cơ sở trọng điểm có nhiều nguy hiểm về cháy nổ và nơi tập trung đông người. Các đơn vị phòng cháy, chữa cháy luôn đảm bảo quân số thường trực cao, sẵn sàng chiến đấu dập tắt các đám cháy, cứu được nhiều tài sản của Nhà nước và nhân dân… Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống (04/10/1961 - 04/10/2001), lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh.

Là một bộ phận quan trọng của lực lượng Cảnh sát nhân dân, lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã nêu cao tinh thần cách mạng, vượt qua khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Bộ Công an giao phó; đã cảm hóa, giáo dục cho hàng chục vạn phạm nhân, số đông trả về địa phương đã hòa đồng cộng đồng và đóng góp tích cực cho xã hội. Đồng thời, lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã có đóng góp đáng kể trong việc thực hiện các chính sách phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương nơi đóng quân như: Phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, giúp nhân dân làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng mối liên hệ mật thiết với nhân dân và chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng quân…tạo thành thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Lực lượng Cảnh sát cơ động đã thường xuyên rèn cán, luyện quân, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, thực sự là lực lượng vũ trang chiến đấu tập trung, sẵn sàng cơ động nhanh chóng, chính xác, đảm bảo ra quân là thắng lợi. Đã tuần tra canh gác bảo đảm an toàn các cơ quan đầu não, công trình trọng điểm của Đảng, Nhà nước từ Trung ương đến địa phương, các cơ quan ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam, các chuyến hàng đặc biệt, các hội nghị, sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước…; hiện đang tích cực, chủ động xây dựng và thực hiện các phương án chống biểu tình, gây rối bất hợp pháp, bạo loạn chính trị, bạo loạn vũ trang; tăng cường phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát kinh tế và Công an các địa phương truy bắt đối tượng hình sự nguy hiểm, giải thoát con tin, cứu hộ, cứu nạn, chống khủng bố, chống không tặc và những vụ án phức tạp có quy mô lớn… nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, không để bị động, bất ngờ trước các tình huống phức tạp. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát cơ động còn tăng cường lực lượng xuống địa bàn trực tiếp giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ… Nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (1974 - 2004), lực lượng Cảnh sát bảo vệ (nay là Cảnh sát cơ động) đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh.

Trên lĩnh vực hợp tác quốc tế đấu tranh phòng, chống tội phạm, từ năm 1991 lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế - INTERPOL; năm 1995, gia nhập ASEANAPOL và mở rộng quan hệ hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm với các nước láng giềng như Trung Quốc, Lào, Campuchia. Đây là những cơ hội thuận lợi để Cảnh sát Việt Nam mở rộng quan hệ hợp tác với cơ quan chống tội phạm các nước, nhằm trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm, hợp tác trong điều tra tội phạm, góp phần làm cho công tác phòng, chống tội phạm của Việt Nam đạt hiệu quả cao hơn. Sau hơn 25 năm hợp tác, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã tiếp nhận, xử lý và trao đổi gần 50.000 lượt thông tin về tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài, trong đó có 13.500 lượt thông tin liên quan đến truy nã, dẫn độ quốc tế; 14.500 lượt thông tin liên quan đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự xuyên quốc gia về buôn bán phụ nữ, trẻ em, giết nười, cướp tài sản, sử dụng giấy tờ giả để nhập cư bất hợp pháp; gần 4.000 lượt thông tin liên quan đến tội phạm kinh tế; 2.990 lượt thông tin liên quan đến tội phạm ma túy; trên 70 lượt thông tin liên quan đến tội phạm công nghệ cao và 14.000 lượt thông tin liên quan đến tương trợ tư pháp hình sự.

5. Xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước:

Trước bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều biến động phức tạp, hơn lúc nào hết, lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng đã tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, vượt qua mọi khó khăn thử thách, kiên trì phục vụ sự nghiệp đổi mới. Với nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trong những năm qua đại bộ phận cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn trung thành với sự nghiệp của Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, có lối sống trong sạch, lành mạnh, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có kỷ luật chặt chẽ, không ngại hy sinh gian khổ, chiến đấu dũng cảm để bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Tuy nhiên, trước tác động phức tạp của tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong nước và thế giới, một bộ phận cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát nhân dân vẫn còn chủ quan mất cảnh giác, trước âm mưu, hoạt động của bọn tội phạm, kém tu dưỡng rèn luyện kỷ luật đạo đức và lối sống, có tư tưởng trung bình chủ nghĩa, làm việc cầm chừng, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân chưa cao, trong thực thi nhiệm vụ còn có hành vi vi phạm, tiêu cực, sách nhiễu gây phiền hà cho nhân dân, thậm chí vi phạm pháp luật còn diễn ra ở một số nơi, gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm giảm sút lòng tin của nhân dân.

Để phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân, đồng thời kiên quyết khắc phục những mặt còn yếu kém, không ngừng vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Bộ Công an đã có kế hoạch tổ chức cuộc vận động “Xây dựng lực lượng Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, sau đó tiếp tục với các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”. Hiện nay, toàn lực lượng CSND đang tích cực thực hiện cuộc vận động “ Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”. Đồng thời thường xuyên củng cố, chấn chỉnh nhằm làm chuyển biến sâu rộng trong toàn lực lượng CSND về thực hiện nghiêm túc điều lệnh nội vụ Công an nhân dân, thực hiện giao tiếp ứng xử văn hóa, chấn chỉnh tư thế, lễ tiết tác phong của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát nhân dân khi thi hành công vụ và quan hệ tiếp xúc với nhân dân, siết chặt kỷ cương, kỷ luật nhằm xây dựng lực lượng chính quy, thống nhất, hiệu lực và hiệu quả. Thể hiện cụ thể:

1. Lực lượng Cảnh sát nhân dân đã rà soát đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các văn bản quản lý hành chính không phù hợp; tăng cường phân cấp cho cơ sở, tạo thuận lợi cho nhân dân. Công khai hóa và cải cách các quy trình, thủ tục hành chính trong lĩnh vực giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Đã tham mưu ban hành Thông tư về công tác đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phân cấp cho quận, huyện đăng ký xe mô tô dưới 175 cm3; Quyết định bổ sung, sửa đổi quy trình tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông; phối hợp với Bộ Giao thông vận tải bổ sung sửa đổi Nghị định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; sửa đổi quy trình điều tra giải quyết tai nạn giao thông; xây dựng quy chế giao tiếp ứng xử của Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt với nhân dân trong các lĩnh vực kiểm soát trật tự giao thông, đăng ký quản lý phương tiện cơ giới đường bộ.

Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội đã có nhiều đổi mới, đã nghiên cứu đề xuất sửa đổi Nghị định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ; hiện đang nghiên cứu dự thảo Luật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để báo cáo Quốc hội Khóa XIV ban hành; sửa đổi Thông tư hướng dẫn về quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; đề xuất Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về Điều lệnh Cảnh sát khu vực. Xây dựng các quy trình, quy chế cấp chứng minh nhân dân, căn cước công dân, giải quyết hồ sơ đăng ký hộ khẩu, công tác quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự theo hướng tạo điều kiên thuận lợi cho nhân dân….

Hầu hết Công an các địa phương đã sửa đổi quy trình, thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa” liên thông, nhằm giảm thời gian giải quyết cấp chứng minh nhân dân, đăng ký hộ khẩu, bỏ các quy định, giấy tờ không cần thiết; thực hiện đăng ký lưu trú qua mạng trên địa bàn thành phố, thị xã; duy trì ngày làm việc thứ bảy; trả chứng minh nhân dân qua đường bưu điện, cử cán bộ xuống cơ sở làm chứng minh nhân dân cho người cao tuổi, tàn tật, học sinh...

Công tác phòng cháy, chữa cháy, đã xây dựng quy trình về kiểm tra thi công, quy trình về nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy; quy trình kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy được lắp đặt tại công trình; sửa đổi quy trình cứu chữa một vụ cháy; quy trình kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy; quy trình về thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy. Nhiều Công an địa phương rút ngắn thời gian trong việc cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ, cấp giấy đủ điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy, thời gian thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy…

2. Trụ sở tiếp dân của các đơn vị, địa phương được tu sửa, chỉnh trang, gắn biển hiệu, nội quy, thông báo cụ thể lịch tiếp dân, công khai quy trình, thủ tục giải quyết công việc, lệ phí…Cán bộ tiếp dân đều có bảng chức danh; duy trì hòm thư góp ý, đường dây nóng; chấn chỉnh việc trực ban, tiếp nhận thông tin của tổ chức, công dân; tổ chức tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân bằng nhiều hình thức như thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức “Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, đối thoại trực tiếp với cán bộ, nhân dân và với các doanh nghiệp; điều tra xã hội học… Điển hình như: Lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin qua đường dây nóng, hộp thư điện tử (Email); thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ, công khai hóa các quy trình thủ tục giải quyết công việc đối với phạm nhân, trại viên và công việc liên quan đến thân nhân gia đình phạm nhân, tổ chức hội nghị đại biểu gia đình phạm nhân tham gia góp ý về công tác quản lý, cải tạo, thực hiện chế độ, chính sách đối với phạm nhân.

3. Trong thi hành công vụ, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát nhân dân đã có nhiều chuyển biến trong việc chấp hành điều lệnh nội vụ, thái độ, tác phong khi giao tiếp với nhân dân.

Lực lượng Cảnh sát bảo vệ mục tiêu đã chấn chỉnh tư thế đứng gác, đứng nghiêm trên bục có ô che, trang bị đầy đủ vũ khí, công cụ hỗ trợ, bước đầu đã được nhân dân, sứ quán và tổ chức ngoại giao nơi có bục gác của Cảnh sát đồng tình, khen ngợi. Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, gắn với các biện pháp phòng ngừa sai phạm, tiêu cực, chấn chỉnh tư thế tác phong cũng như tinh thần trách nhiệm, thái độ với nhân dân. Hàng năm có hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông không nhận hối lộ. Cán bộ, chiến sĩ làm công tác điều tra tội phạm đã chấn chỉnh công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và thời gian; tập trung giải quyết các đơn thư khiếu nại bức xúc kéo dài. Các trường Cảnh sát nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua “Học tập và rèn luyện tốt”, “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, xây dựng “Nhà trường văn hóa, Nhà giáo mẫu mực, sinh viên thanh lịch”…

Ở các địa phương, ngoài việc đổi mới phương pháp, cách làm trong các lĩnh vực công tác của Cảnh sát để phục vụ nhân dân, đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực vì nhân dân phục vụ, như đầu tư in cuốn hộ khẩu gốc cho nhân dân; in tài liệu về trật tự an toàn giao thông đường thủy phát cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng, học sinh các trường, phường, xã; quyên góp phao cứu sinh tặng cho ngư dân nghèo; vận động các nhà hảo tâm, các đơn vị đứng trên địa bàn ủng hộ xây nhà tình nghĩa, cầu dân sinh, cung đường an toàn văn minh ở các tổ, khu phố; nhận đỡ đầu, hỗ trợ tiền giúp đỡ các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tàn tật, con gia đình chính sách và thương binh, liệt sỹ; vận động cán bộ, chiến quyên góp trao quỹ học bổng, tặng xe đạp cho học sinh, sinh viên nghèo, tặng quà cho gia đình thương binh, liệt sỹ; tổ chức hành quân dã ngoại, làm đường nông thôn cho địa phương, sửa chữa cầu, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người nghèo, gia đình chính sách; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng và xây nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm cho gia đình chính sách tại địa phương nơi đóng quân.

Nhìn chung, qua thực hiện các chương trình, các cuộc vận động do Bộ Công an phát động, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong toàn lực lượng CSND về tinh thần làm việc, ý thức trách nhiệm, tư thế, lễ tiết tác phong, tăng cường kỷ luật và chấp hành điều lệnh CAND; đã thật sự đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng thiết thực, giảm phiền hà, công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; được dư luận nhân dân đồng tình ủng hộ. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm có nhiều cố gắng, nỗ lực, góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, thiết thực phục vụ các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

6. Những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tặng thưởng các tập thể, cá nhân lực lượng Cảnh sát nhân dân:

Trải qua quá trình công tác, chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát nhân dân vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng:

- 01 Huân chương Sao Vàng cho lực lượng Cảnh sát nhân dân (ngày 30/9/2003). Đây là phần thưởng cao quý nhất của Đảng, Nhà nước, là niềm vinh dự, tự hào của các thế hệ Cảnh sát Việt Nam, khẳng định công lao, thành tích, sự trưởng thành lớn mạnh và là nguồn động viên khích lệ mạnh mẽ đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát nhân dân.

- 09 Huân chương Hồ Chí Minh.

- 118 tập thể và 74 cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát nhân dân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

- Hàng nghìn tập thể, cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát nhân dân được tặng Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc. Hàng vạn lượt tập thể và cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát nhân dân được tặng Huy chương các loại và Bằng khen Chính phủ.

- Nhân dịp Kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/1992), Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công đã tặng lực lượng Cảnh sát nhân dân bức trướng mang dòng chữ “Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước vì dân, quên thân phục vụ”.

Phần thứ II

TRUYỀN THỐNG VẺ VANG CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Trải qua quá trình đấu tranh cách mạng đầy gian khổ, hy sinh, lực lượng Cảnh sát nhân dân vừa chiến đấu, xây dựng và từng bước trưởng thành, làm nên những chiến công rất đáng tự hào; Đảng, Nhà nước và nhân dân đã ghi nhận công lao đóng góp của lực lượng Cảnh sát nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc và khẳng định truyền thống tốt đẹp của lực lượng Cảnh sát nhân dân, góp phần viết nên truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

1. Lực lượng Cảnh sát nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với Nhà nước và nhân dân; suốt đời phấn đấu, hy sinh vì độc lâp, tự do, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc.

Ngay từ khi mới ra đời, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước từ chiến khu về Hà Nội và cuộc mít tinh lịch sử ngày 02/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội; bảo vệ chính quyền cách mạng mới được thành lập, cùng toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, bảo vệ hậu phương lớn miền Bắc xã hội chủ nghĩa, chi viện cho An ninh miền Nam, góp phần vào thắng lợi lịch sử mùa Xuân năm 1975, cũng như bước vào thời kỳ đổi mới. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng Cảnh sát nhân dân đều thể hiện rõ lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Lòng trung thành của lực lượng Cảnh sát nhân dân thể hiện ở sự giác ngộ sâu sắc về lý tưởng cách mạng, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vè con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; kiên định sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng đối với hoạt động của lực lượng Cảnh sát nhân dân; kiên quyết đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nêu cao tinh thần xả thân vì độc lập, tự do, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Hình ảnh những cán bộ chiến sỹ Cảnh sát nhân dân dũng cảm vượt dưới làn bom đạn bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân là những bằng chứng sinh động về lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trên chặng đường cách mạng vẻ vang, nhưng đầy gian khổ hy sinh, lực lượng Cảnh sát nhân dân luôn tiên phong trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, lấy lý tưởng, mục tiêu cách mạng của Đảng làm mục tiêu chiến đấu của mình, giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng, tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

2. Lực lượng Cảnh sát nhân dân vì nhân dân phục vụ, dựa vào nhân dân để công tác và chiến đấu thắng lợi.

          Là lực lượng vũ trang cách mạng từ nhân dân mà ra, Cảnh sát nhân dân luôn ý thức sâu sắc vị trí, trách nhiệm của mình. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát nhân dân luôn phải quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công an của ta là Công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ, dựa vào dân mà làm việc”. Đây cũng là tư tưởng, là quan điểm, đường lối cơ bản của Đảng ta, bất luận trong hoàn cảnh nào, lực lượng Cảnh sát nhân dân cũng phải thấm nhuần để xây dựng, phấn đấu, xứng đáng là lực lượng vũ trang cách mạng trung thành của Đảng, của Nhà nước và nhân dân. Xác định rõ nhiệm vụ “phục vụ nhân dân”, dù khó khăn gian khổ, kể cả hy sinh tính mạng, Cảnh sát nhân dân vẫn một lòng một dạ “vì nhân dân phục vụ”. Nhiều tấm gương chiến đấu dũng cảm bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân đã để lại trong lòng nhân dân niềm tin yêu mến phục.

          Trong suốt quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát nhân dân luôn luôn ý thức được: “Cảnh sát nhân dân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ”. Lực lượng Cảnh sát nhân dân luôn nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, tận tụy trong công việc, hết lòng phục vụ nhân dân, thực hiện “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm lẽ sống của mình” như lời dạy của cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, xứng đáng với 16 chữ vàng của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công trao tặng “Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước vì dân, quên thân phục vụ”.

          3. Lực lượng Cảnh sát nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tận tụy trong công tác.

          Trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng hoạt động trong môi trường xã hội phức tạp, thường xuyên đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, nguy hiểm, luôn phải đương đầu với những kẻ thù thâm độc, tinh vi, xảo quyệt. Trong cuộc đấu tranh cam go, quyết liệt và vô cùng phức tạp ấy, đòi hỏi người cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, tận tụy với công việc, coi trọng tổng kết đúc rút kinh nghiệm; chủ động, sáng tạo tìm ra cách đánh, cách thắng; mưu trí và dũng cảm kiên cường trong đấu tranh trấn áp bọn tội phạm.

          Lực lượng Cảnh sát nhân dân đã khắc phục mọi khó khăn, kiên quyết đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, giữ vững trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Phải luôn luôn nhạy bén, nắm bắt diễn biến tình hình tội phạm, đặc biệt coi trọng công tác nghiệp vụ trinh sát, chủ động phòng ngừa, lấy phòng ngừa là cơ bản, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với tiến công tội phạm; vận dụng sáng tạo chính sách “trấn áp kết hợp với khoan hồng, trừng trị kết hợp giáo dục, cải tạo”; giải quyết tội phạm ngay từ nguyên nhân và điều kiện nảy sinh tội phạm và xây dựng lực lượng chống tội phạm phù hợp với mỗi thời kỳ lịch sử.

          Bước vào thời kỳ đổi mới, trước sức ép rất lớn của mặt trái cơ chế thị trường, song cán bộ chiến sĩ Cảnh sát nhân dân vẫn an tâm tư tưởng, có lập trường kiên định, bản lĩnh chính trị vững vàng, mưu trí, dũng cảm, tận tụy trong công tác, sẵn sàng xả thân vì bình yên của đất nước, đã có trên 150 đồng chí hy sinh và hơn 800 đồng chí bị thương hoặc phơi nhiễm HIV trong khi làm nhiệm vụ để bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Những chiến công tiêu biểu của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong thời kỳ đổi mới là những minh chứng sáng ngời cho bản chất cách mạng của người Cảnh sát nhân dân.

4. Lực lượng Cảnh sát nhân dân đoàn kết, thống nhất, dân chủ, kỷ luật nghiêm minh, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các lực lượng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

          Đoàn kết là sức mạnh, là truyền thống quý báu của Đảng, của dân tộc ta. Phát huy truyền thống đó, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố khối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ dựa trên các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cấp, các ngành, các đoàn thể quần chúng để thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, bài trừ các tệ nạn xã hội, quản lý, giáo dục các đối tượng lầm lỗi tại địa bàn dân cư, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng chống cháy nổ, khắc phục hậu quả thiên tai, giữ gìn trật tự an toàn xã hội …

          Lực lượng Cảnh sát nhân dân đã phát huy cao độ sức mạnh của tinh thần đoàn kết; có ý thức tổ chức kỷ luật cao, gương mẫu chấp hành nghiêm mọi đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy kỷ luật trong công tác, chiến đấu của lực lượng; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao sức chiến đấu, trình độ nghiệp vụ, pháp luật, thực hiện nghiêm túc và hiệu quả cuộc vận động “ Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

          5. Lực lượng Cảnh sát nhân dân không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, năng lực công tác; tiếp thu, vận dụng sáng tạo, hiệu quả thành tựu khoa học, kỹ thuật và công nghệ phục vụ công tác, chiến đấu.

          Không ngừng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, tiếp thu cái mới, cầu tiến bộ là bản chất truyền thông của Công an nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng. Hơn 70 năm qua, dù trong hoàn cảnh thời chiến hay thời bình, lúc thuận lợi hay khó khăn, các thế hệ Cảnh sát nhân dân luôn chủ động tranh thủ mọi thời gian, mọi điều kiện để học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, văn hóa, pháp luật, nghiệp vụ; kết hợp học tập tại trường, học trong sách vở với học trong thực tiễn công tác, chiến đấu, học nhân dân; tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến phục vụ công tác đấu tranh chống các loại tội phạm.

Xây dựng lực lượng chuyên trách, chuyên sâu, giỏi nghiệp vụ, có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, ý thức kỷ luật nghiêm; đồng thời phải xây dựng lực lượng bán chuyên trách, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc rộng khắp, tạo thành thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

          Ngoài việc chăm lo đào tạo, bồi dưỡng ở các trường lớp, trong hoạt động thực tiễn và trong phong trào quần chúng cách mạng ở cơ sở, cần phải tạo cho được phong trào mọi cán bộ, chiến sĩ tự học, tự rèn, luôn năng động, nhạy bén, sáng tạo trong công việc. Tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế, học tập, trao đổi kinh nghiệm của Cảnh sát các nước trên thế giới để xây dựng đội ngũ cán bộ mạnh về chất lượng, đủ về số lượng, đáp ứng được đòi hỏi của đất nước trong tình hình mới.

6. Lực lượng Cảnh sát nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung, có nghĩa, có tình.

          Dưới ánh sáng đường lối đối ngoại của Đảng, trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác quốc tế với Cảnh sát các nước xã hội chủ nghĩa; thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả đối với Cách mạng Lào, Cămpuchia trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, giành độc lập dân tộc, xây dựng đất nước. Ngay nay, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã và đang thực hiện tốt đường lối đối ngoại rộng mở của Đảng, Nhà nước ta, tiếp tục xây dựng, củng cố, phát triển quan hệ hợp tác với lực lượng Cảnh sát các nước trên thế giới nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hợp tác đào tạo nghiệp vụ, góp phần xây dựng tình đòan kết, hữu nghị giữa các dân tộc vì mục tiêu hòa bình, ổn định và tiến bộ xã hội.

          Trong những năm qua, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng chống tội phạm, thông qua hợp tác song phương, đa phương, qua kênh Interpol, Aseanapol, Cảnh sát Việt Nam đã trao đổi, phối hợp với các nước xử lý hành ngàn lượt thông tin về đối tượng truy nã quốc tế, tội phạm về kinh tế, ma túy và các tội phạm hình sự nguy hiểm, góp phần điều tra khám phá nhiều chuyên án lớn, bắt giữ hàng chục đối tượng bỏ trốn từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại. Để tăng cường cơ sở pháp lý quốc tế về phòng chống tội phạm, lực lượng Cảnh sát đã tham mưu cho Nhà nước ta ký tham gia một số công ước về phòng chống tội phạm như Công ước 61, 71, 88 của Liên hợp quốc về phòng chóng và kiểm soát ma túy; Công ước năm 2000 về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia; Công ước năm 2003 về phòng chống tham nhũng và một số công ước, nghị định thư của Liên hợp quốc về phòng chống khủng bố; kỷ 23 Hiệp định tương trợ tư pháp với 23 quốc gia, Hiệp định dẫn độ với 15 quốc gia và nhiều thỏa thuận song phương về phòng chống tội phạm. Đặc biệt trong thời gian gần đây, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã đẩy mạnh nhiều hình hình thức hợp tác đào tạo, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ phương tiện với tổ chức Cảnh sát các nước, tập trung giải quyết những vấn đề tội phạm có yếu tố nước ngoài, như tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm rửa tiền, tội phạm xâm phạm sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ, tội phạm công nghệ cao…

Phần thứ ba

CẢNH SÁT NHÂN DÂN PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG VẺ VANG, THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ GIỮ GÌN TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI TRONG GIAI ĐOAN MỚI

Đảng ta đã xác định: Nước ta bước vào thời kỳ mới trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu hướng lớn, nhưng xung đột sắc tộc, tôn giáo, chiến tranh cục bộ, can thiệp, lật đổ, khủng bố vẫn diễn ra gay gắt; các yếu tố đe dọa an ninh phi truyền thống, tội phạm công nghệ cao tiếp tục gia tăng. Những vấn đề toàn cầu như an ninh tài chính, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh… sẽ tiếp tục diễn biến phực tạp. Toàn cầu hóa và cách mạng khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, thúc đẩy quá trình hình thành xã hội thông tin, kinh tế tri thức. Kinh tế thế giới mặc dù có dấu hiệu phục hồi sau khủng hoảng nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, bất ổn; quá trình cấu trúc lại nền kinh tế và điều chỉnh các thể chế tài chính diễn ra mạnh mẽ ở các nước. Cạnh tranh kinh tế thương mại, giành giật các nguồn tài nguyên, năng lượng, thị trường, công nghệ, nguồn vốn, nguồn nhân lực chất lượng cao… giữa các nước ngày càng gay gắt. Nước ta vẫn đứng trước nhiều thử thách lớn, đan xen nhau, tác động tổng hợp và diễn biến phức tạp. Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới vẫn tồn tại. Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; tệ quan liêu, lãng phí, tham nhũng còn nghiêm trọng. Những biểu hiện xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ có diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ, sử dụng các chiêu bài “Dân chủ”, “Nhân quyền” hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Tình hình và bối cảnh nêu trên sẽ tạo ra cả những thời cơ và thách thức đan xen đối với quá trình phát triển đất nước.

I. Mục tiêu tổng quát:

Chủ động phòng ngừa và tích cực đấu tranh trấn áp tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

II. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

- Chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước về các chủ trương, biện pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của toàn dân thực hiện nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận toàn dân phòng chống tội phạm; kết hợp chiến lược giữ gìn trật tự an toàn xã hội với các chiến lược, chính sách về xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng và đối ngoại của Nhà nước.

Tham mưu cho Đảng, Nhà nước và các cấp chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 03 Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và phòng chống mua bán người.

- Phối hợp với các lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn cán bộ cấp cao và trụ sở làm việc trọng yếu của Đảng, Nhà nước, các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, các công trình trọng điểm và các sự kiện quan trọng của đất nước.

- Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm hình sự và các vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội; kịp thời phát hiện nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và kiến nghị các biện pháp khắc phục.

Tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm sử dụng “vũ khí nóng” gây án, các băng nhóm lưu manh côn đồ hoạt động bảo kê, xiết nợ thuê, cho vay nặng lãi. Đẩy mạnh điều tra làm rõ và xử lý các vụ án trọng điểm gây bức xúc trong dư luận.

Tăng cường công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, nhất là trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khóan, đầu tư, quản lý đất đai, khai thác khoáng sản, buôn lậu, sản xuất hàng giả; góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo, Nghị quyết của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển bền vững.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về trật tự an tòan xã hội, tham gia nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các dự án Luật: Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật tạm giam, tạm giữ; Luật bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; Luật bổ sung, sửa đổi một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy; Luật truy nã tội phạm…

Thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; triển khai thực hiện có hiệu quả Luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, dự án chứng minh nhân dân và Đề án tăng cường năng lực cho lực lượng Cảnh sát khu vực.

Tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo theo Nghị quyết số 88 của Chính phủ và chiến lược đảm bảo trật tự an toàn giao thông quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đề xuất Bộ Chính trị tổng kết và ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về nâng cao năng lực cưỡng chế thi hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông và chống tiêu cực trong lực lượng Cảnh sát giao thông. Nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức phù hợp, bố trí lực lượng hợp lý, xây dựng các phương án để bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Tăng cường các biện pháp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống chống cháy, nổ, cứu hộ, cứu nạn, thi hành án hình sự, quản lý và giáo dục phạm nhân. Hoàn thiện tổ chức, tăng cường đầu tư cho công tác phòng cháy, chữa cháy ở các thành phố lớn, các tỉnh đã thành lập Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy.

- Phối hợp với các cấp, các ngành trong việc bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, phát động sâu rộng phong trào tòan dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân; tham gia quản lý, giáo dục đối tượng vi phạm tại cộng đồng. Đa dạng hóa các mô hình tự quản, động viên khen thưởng kịp thời những người có đóng góp trong phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

- Nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội; xây dựng cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu hoạt động, công tác, chiến đấu của lực lượng Cảnh sát nhân dân.

- Tăng cường, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, tham mưu cho Bộ Công an và Nhà nước đàm phán, ký kết các điều ước quốc tế, các hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự, dẫn độ, chuyển giao người bị kết án phạt tù; chủ động tham gia các diễn đàn song phương, đa phương, tranh thủ sự giúp đỡ và các nguồn tài trợ để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm.

- Thực hiện đề án và đẩy nhanh tiến độ cải cách hành chính trong lực lượng Cảnh sát nhân dân. Triển khai thực hiện các chủ trương, giải pháp và quy định về công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân, đi đôi với việc thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh các mặt tồn tại, hạn chế trong nghiệp vụ cơ bản. Tiếp tục rà soát, loại bỏ những thủ tục không cần thiết, thực hiện nghiêm các quy trình, quy định về thủ tục hành chính.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “ Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các chương trình hành động của lực lượng Cảnh sát nhân dân. Tích cực và thường xuyên liên hệ, kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW4 - khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong lực lượng Cảnh sát nhân dân. Tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị của Bộ về tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý vi phạm và các hiện tượng tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ./.

BBT
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 15395692