Tin trong nước

Bản Di chúc thiêng liêng

30/08/2019 10:56

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 75, sáng ngày 10-5-1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết những dòng đầu tiên của bản Di chúc. Đến ngày 15-5, bản Di chúc đầu tiên này hoàn thành, dài gần 3 trang, do chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh máy, có chữ ký của Người và chữ ký chứng kiến của đồng chí Lê Duẩn - lúc đó là Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Từ ngày 10-5-1965 đến lúc kết thúc viết Di chúc ngày 10-5-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung và viết lại. Năm 1966 và 1967, Chủ tịch Hồ Chí Minh không có bản viết riêng, chỉ có hai bản bổ sung vào Di chúc năm 1965. Năm 1968, Người viết bổ sung một đoạn gồm 6 trang viết tay, ngày 10-5-1969 viết lại toàn bộ phần mở đầu Di chúc, gồm 1 trang viết tay.

Di chúc là tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp cách mạng; là công trình lý luận về xây dựng Đảng cầm quyền; là tác phẩm bàn về xây dựng xã hội XHCN ở Việt Nam, là phác thảo lý luận sự nghiệp đổi mới ở nước ta

 

Với tất cả tình cảm kính yêu vô hạn và niềm tin tuyệt đối vào lời căn dặn của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn, xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

 

Con được đọc bản Di chúc thiêng liêng

Như khúc tâm tình vị cha già gửi gắm

Độc lập trường tồn, tự do - yên ấm

Hiên ngang sánh cùng bè bạn khắp năm châu.

 

Lời của Bác nhẹ nhàng khắc sâu

Trong trái tim triệu người con đất Việt

Dựng xây nước nhà đàng hoàng to đẹp

Từ bàn tay, khối óc mỗi chúng ta

 

Đã 50 năm ngày Bác đi xa

Về với cụ Các Mác, cụ Lê nin và bao hiền linh khác

Nhưng ý chí, niềm tin và tình yêu của Bác

Như hào quang soi sáng đến muôn đời.

 

Chúng con sinh ra ở thế kỷ 20

Chưa may mắn một lần được gặp Bác

Nhưng trái tim vẫn luôn thôi thúc

Đi theo con đường mà Đảng và bác mong

 

Triệu trái tim luôn quyết một lòng

Xây dựng nước nhà phồn vinh, giàu mạnh

Xây dựng Đảng vững tin, trong sạch 

Vừa hồng, chuyên,  vừa đạo đức, văn minh.

 

Hồng Cẩm
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 20125840