Tin hoạt động

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2018

09/01/2019 02:53

Sáng ngày 9/1 Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2018. Tham dự hội nghị có đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCHTW Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lãnh đạo Ban nội chính, Ban Tổ chức, Ủy Ban kiểm tra tỉnh; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh. Đồng chí Đại tá Lê Văn Sao - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị

 
 Toàn cảnh hội nghị 

 

Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã nghiêm túc tự kiểm điểm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2018 với các nội dung đánh giá trên các lĩnh vực như: Về Công tác điều hành chỉ đạo, thực hiện các chương trình, kế hoạch theo chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác đảm bảo ANTT. Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trên các mặt như: thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng tổ chức cơ sở  đảng và công tác đảng viên, công tác tổ chức cán bộ, công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, công tác hậu cần - kỷ thuật; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kết quả lãnh đạo học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng và kỷ luật Đảng. Những khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân trên từng lĩnh vực, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh.

 

 
 Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh báo cáo kiểm điểm của Ban thường vụ

 

Theo đó, trong năm 2018 Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các Nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên về công tác đảm bảo ANTT. Triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương, Bộ chính trị, Ban Bí thư và các kế hoạch, chương trình công tác của Bộ công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đảm bảo ANTT. Chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các mặt công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Đồng thời Đảng ủy Công an tỉnh ban hành các văn bản, kế hoạch chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố, thị xã tập trung lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các nghiệp vụ, mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đấu tranh ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch…góp phần đảm bảo An ninh biên giới, tuyến biển, an ninh nông thôn, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, nội bộ; bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội... Đấu tranh có hiệu quả với  các loại tội phạm, tai tệ nạn xã hội, đảm bảo TTATGT, phòng chóng cháy nổ.…Đã điều tra khám phá trên 400 vụ, 903 đối tượng phạm tội về TTXH, trong đó trọng án đạt 100%; triệt phá 39 ổ nhóm, bắt 227 đối tượng, bắt vận động 38 đối tượng truy nã, giải quyết hàng trăm vụ việc xẩy ra tại địa bàn cơ sở, không để phức tạp nãy sinh…Góp phẩn giữ ANCT và TTATXH trên địa bàn. Bên cạnh đó Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh luôn chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Hà tĩnh ngày càng vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất…

 

 
 Đồng chí Võ Trọng Hải - Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

 

Tại hội nghị các đại biểu cũng như các đồng chí trong Ban thường vụ đã đóng góp ý kiến, đánh giá những mặt được, chưa được trong công tác tham mưu, chỉ đạo, thực hiện các mặt công tác đảm bảo ANTT và đưa ra các giải pháp sát với tình hình thực tế trên từng lĩnh vực để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

 

 
 Đồng chí Đặng Quốc Khánh - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

 Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Đặng Quốc Khánh - Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nổ lực, đoàn kết, thống nhất của lực lượng Công an trong thời gian qua, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong đó lực lượng Công an làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu kịp thời các giải pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc ngay tại cơ sở, không để phức tạp nãy sinh; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, “tín dụng đen”; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng…Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra một số tồn tại cần chỉ đạo khắc phục. Trước yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới, đồng chí Đặng Quốc Khánh chỉ đạo Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, làm tốt công tác tuyền truyền các chủ trương, đường lối của cấp trên; chú trọng công tác xây dựng lực lượng trong đó tập trung đào tạo CBCS chuyên sâu về nghiệp vụ, bố trí CBCS đúng năng lực sở trường để phát huy hiệu quả công tác, tăng cường lực lượng hướng về cơ sở; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong giải quyết các vấn đề liên quan đến ANTT; làm tốt công tác bảo vệ nội bộ. Tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm hoạt động có tổ chức, tội phạm hoạt động trên lĩnh vực “ tín dụng đen”, tội phạm khai thác tài nguyên khoáng sản, tại tệ nạn xã hội; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới…giữ vững ANTT, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

 

 
 Đại tá Lê Văn Sao - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

  

 Thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đồng chí Đại tá Lê Văn Sao cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, liên tục của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong thời gian qua. Ban thường vụ sẽ lĩnh hội, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng như những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự hội nghị. Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục nổ lực phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại thiếu sót. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh  Mong muốn thời gian tới Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp của các ngành và sự ủng hộ của quần chúng nhân dân để lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn, phục vụ tốt sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Hùng Quý
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 18468578