Tin tổng hợp

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Phải đảm bảo công khai, minh bạch trong thi hành kỷ luật Đảng

28/06/2019 04:12

Tại hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2019 diễn ra vào chiều nay (27/6), Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn lưu ý, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp cần đảm bảo công khai, minh bạch trong thi hành kỷ luật Đảng.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, cấp ủy các cấp và chi bộ đã kiểm tra 470 đảng viên, 505 tổ chức đảng; giám sát 405 đảng viên, 378 tổ chức đảng. Qua giám sát phát hiện 23 đảng viên, 12 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm, đã chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 tổ chức đảng và 1 đảng viên.

Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 84 đảng viên, 20 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, kết luận 65 đảng viên, 14 tổ chức đảng có vi phạm, trong đó đã thi hành 25/47 đảng viên vi phạm, số còn lại đang làm quy trình xử lý.

Đồng thời, kiểm tra 362 tổ chức đảng cấp dưới trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 214 tổ chức đảng trong việc thi hành kỷ luật trong Đảng; giám sát theo chuyên đề đối với 244 tổ chức đảng, 245 đảng viên.

Ngoài ra, UBKT các cấp cũng tiếp nhận 232 đơn thư các loại, trong đó, 108 đơn chuyển các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, hướng dẫn trả 16 đơn; 108 đơn không đủ điều kiện xử lý, chuyển xếp lưu theo quy định.

Nhiều địa phương, đơn vị đã quan tâm kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm như: TP Hà Tĩnh, TX Hồng Lĩnh, các huyện Cẩm Xuyên, Can Lộc, Hương Khê... Việc xem xét, xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm bảo đảm kịp thời, tương đối đồng bộ, đúng quy trình, quy định.

Tuy nhiên, thời gian qua, chất lượng một số cuộc kiểm tra, giám sát còn hạn chế; đảng viên vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình vẫn chiếm tỷ lệ cao trong số đảng viên phải xử lý kỷ luật (trên 75%); đơn thư tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân có chiều hướng gia tăng...

Thảo luận tại hội nghị, đại biểu phân tích các vấn đề còn tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thảo luận nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm. Trong đó, chú trọng tập trung quán triệt, cụ thể hóa các quy định về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát; tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; bám sát chương trình, kế hoạch công tác để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ; chú trọng thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát; bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ...

Đại biểu cũng đề xuất UBKT Trung ương nghiên cứu để đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng theo hướng UBKT các cấp do đại hội đảng bộ cùng cấp bầu; bổ sung thẩm quyền cho UBKT từ cấp huyện trở lên được xử lý kỷ luật khiển trách, cảnh cáo đối với đảng viên là cấp ủy viên cùng cấp; hướng dẫn về công tác nhân sự UBKT các cấp...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định, thành quả phát triển KT-XH, ổn định chính trị, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019 có vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng.

Phân tích nguyên nhân của các vấn đề còn tồn tại, dự báo tình hình thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBKT các cấp chủ động triển khai các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng các cấp. Chủ động rà soát các vụ việc còn tồn đọng, kịp thời giải quyết, xử lý đúng quy trình, quy định.

Song song với đó, tiếp tục thực hiện quyết liệt các kế hoạch, chương trình đã định. Trong thi hành kỷ luật Đảng phải đảm bảo bài bản, công khai, minh bạch; chủ động giải quyết các vấn đề khiếu nại, tố cáo; tăng cường đối thoại với nhân dân, thực hiện nghiêm quy định về tiếp dân. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường phối hợp giữa UBKT các cấp và các cơ quan trong khối nội chính...

Theo Báo Hà Tĩnh
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 19595849