Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

Cán bộ ủy ban kiểm tra Đảng: Tâm trong, trí sáng

16/10/2019 04:31

Ngược dòng lịch sử, 71 năm về trước, do yêu cầu nhiệm vụ chính trị, đồng thời thực hiện mong mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, cơ quan kiểm tra chuyên trách của Đảng được chính thức thành lập theo Quyết định số 29 ngày 16/10/1948 do đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh (tức Thận) ký. Từ đó, ngày 16/10 hàng năm được chọn là “Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng”.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác 

71 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, bên cạnh việc chú trọng đào tạo, huấn luyện lực lượng chính quy, giỏi về nghiệp vụ, nắm vững các quy định của pháp luật, được trang bị và có khả năng sử dụng các trang, thiết bị hiện đại vào chiến đấu, thì nhiệm vụ hết sức quan trọng có ý nghĩa quyết định của lực lượng Công an nhân dân là xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân. Do vậy, công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác kiểm tra giám sát của Đảng nói riêng luôn được cấp ủy, lãnh đạo các cấp trong lực lượng Công an nói chung, Đảng bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh nói riêng đặt lên hàng đầu, thực hiện đồng bộ và nghiêm túc.

Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Công an Hà Tĩnh đã có bước phát triển toàn diện, cùng với các ban xây dựng Đảng góp phần to lớn vào những thắng lợi vẻ vang của tỉnh nhà. Với đầu mối tổ chức 07 UBKT Đảng ủy cơ sở với 23 đồng chí Ủy viên; 07 đồng chí thuộc UBKT Đảng ủy CAT. Ngoài ra còn có 13 Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy Công an cấp huyện với 40 đồng chí ủy viên. Cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ CAHT đã tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tổ chức kiểm tra đối với 168 lượt tổ chức đảng và 121 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 138 lượt tổ chức đảng và 106 đảng viên. Sau mỗi cuộc kiểm tra, giám sát đã làm chuyển biến sâu sắc nhận thức và hành động của mỗi cán bộ đảng viên trong thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng; Nhất là nghị quyết TW 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ chính trị và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; phòng ngừa với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyến hóa”, xây dựng Công an Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh

Từ đặc thù tính chất công việc của mình, công tác Đảng nói chung, công tác kiểm tra giám sát nói riêng  là khô khan, nghiên cứu, phát hiện. Chính vì lẽ đó, đam mê là chìa khóa tạo nên thành công của mỗi người cán bộ kiểm tra sau mỗi cuộc kiểm tra, giám sát. Kiên trì, thầm lặng để sửa việc, sửa người, lấy hướng dẫn làm chủ đạo để khắc phục khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên. Mỗi người cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng trong Đảng bộ Công an Hà Tĩnh đã làm tốt vai trò, vị trí của một người cán bộ kiểm tra sinh ra từ dân, trọn đời theo Đảng và Bác Hồ kính yêu. Đội ngũ cán bộ kiểm tra ngày càng thể hiện được năng lực, trách nhiệm, tận tụy, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, tin tưởng ở sự lãnh đạo và chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, mẫn cán với nghề.

Kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2019)  các thế hệ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng nói chung, Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Hà Tĩnh nói riêng luôn nguyện phấn đấu: “Tâm trong- trí sáng - nghiệp vụ giỏi; Trung thành - đoàn kết - quyết tâm cao”,  tiếp tục đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Bác Hồ kính yêu, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 

Cẩm Nhung, Cán bộ Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 19869146