Tin Đoàn thanh niên

Chi đoàn Phòng PC81 tọa đàm “Văn hóa giao tiếp ứng xử trong đoàn viên thanh niên”

28/06/2018 03:16

Thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và kế hoạch thực hiện Hướng dẫn số 22 của Đảng ủy Công an Trung ương về nhận diện và đấu tranh ngăn chạn, đảy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Công an nhân dân, ngày 28/6/2018, Chi đoàn Phòng PC81 tổ chức tọa đàm “Văn hóa giao tiếp ứng xử trong đoàn viên thanh niên” với sự có mặt của cấp ủy đơn vị và toàn thể cán bộ chiến sỹ.

Tọa đàm đã thu hút nhiều ý kiến phát biểu, đánh giá về thực trạng văn hóa giao tiếp ứng xử của đoàn viên thanh niên trong công tác cũng như ngoài xã hội, nhận diện và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái trong Công an nhân dân. Đây là dịp để tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong làm việc chính quy theo điều lệnh Công an nhân dân; xây dựng phong cách bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, tư thế, lễ tiết, tác phong, ứng xử với đồng chí đồng đội và nhân dân văn hóa, văn minh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân. 

 
 

Buổi tọa đàm là một diễn đàn mở cho mọi đoàn viên thanh niên góp ý thẳng thắn, giúp nhau khắc phục những mặt còn tồn tại trong văn hóa giao tiếp ửng xử tại đơn vị, đồng thời tự soi vào 17 biểu hiện suy thoái trong Công an nhân dân để kịp thời chấn chỉnh, sữa chữa.

Để hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam 28/6, đoàn viên thanh niên cũng trao đổi về văn hóa giao tiếp trong gia đình, xử lý một số tính huống thực tế để sắp xếp hài hòa mối quan hệ giữa gia đình và cơ quan, đồng nghiệp…

Thu Trang
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 17403503