Tin hoạt động

Chi bộ cơ sở Phòng Tổ chức cán bộ: Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng

10/07/2019 01:41

Vừa qua, Chi bộ cơ sở Phòng Tổ chức cán bộ đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015-2020; sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019; Quán triệt Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị và ký Giao ước thực hiện phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong nhiệm 2015-2020, Chi bộ luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của cấp trên; thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng. Hàng năm, đã cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết Đại hội chi bộ thành các Chương trình, Kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị chuyên môn và các phong trào thi đua, cuộc vận động của Đảng, của ngành và của địa phương phát động. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đúng quy trình, thường xuyên, qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Phương pháp lãnh đạo, điều hành của cấp ủy lãnh đạo có nhiều đổi mới, luôn phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Chi bộ; nội bộ đoàn kết, thống nhất cao. Trong nhiệm kỳ qua, nhiều năm liền Chi bộ đạt danh hiệu “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh”; tập thể đơn vị trong 2 năm (2016, 2017) được tặng cờ thi đua của Tổng cục Chính trị CAND, năm 2018 được Bộ Công an tặng cờ thi đua và nhiều lượt tập thể, cá nhân được các cấp tặng thưởng Bằng khen, giấy khen.

 

 
 

 

Chi bộ thường xuyên quan tâm làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chi bộ đã tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII luôn gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các phong trào thi đua, cuộc vận động. Qua triển khai thực hiện Nghị quyết, đã tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên. Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đã phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu; cán bộ, đảng viên luôn nêu cao ý thức trong việc học tập thực hiện Nghị quyết.

Hội nghị cũng được nghe quán triệt Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch thực hiện của Đảng ủy Công an tỉnh về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Thượng tá Phạm Thanh Phương, Bí thư Chi bộ nhấn mạnh những nội dung trọng tâm thực hiện trong thời gian tới, đó là: Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015 2020, trong đó coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh việc học tập Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bám sát các nội dung đã đề ra trong Chương trình hành động của Đảng ủy Công an tỉnh, của Chi bộ về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) để tiếp tục thực hiện có hiệu quả gắn với thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động của Công an tỉnh. Chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn và bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước; nghiêm cấm để lộ bí mất của Đảng, Nhà nước và của ngành; khai thác, sử dụng internet, mạng xã hội hiệu quả, thiết thực và lành mạnh...

 

 
 

 

Tại hội nghị, đơn vị đã tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tổ chức ký Giao ước thi đua giữa các đội công tác, đoàn thanh niên, hội phụ nữ trong đơn vị

Quỳnh Trang - Phòng TCCB
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 19596071