Tin hoạt động

Chi bộ cơ sở Văn phòng CQCSĐT sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019

11/07/2019 02:53

Chiều ngày 10/7/2019, Chi bộ cơ sở Văn phòng CQCSĐT tổ chức sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019, sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Toàn cảnh hội nghị
 

Tham dự hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Liêm – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Trung tá Bùi Thanh Tùng – Bí thư Chi bộ Văn phòng CQCSĐT chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chung – Phó Bí thư Chi bộ trình bày báo cáo sơ kết Công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019
 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ cơ sở Văn phòng CQCSĐT đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức trong toàn Chi bộ về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đổi mới hình thức tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Hữu Chí – Chi ủy viên thông qua báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XII)
 

Chi ủy đã chủ động xây dựng các Chương trình, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 một cách cụ thể, sát hợp với tình hình và nhiệm vụ chính trị được giao để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện trong chi bộ hiệu quả. Tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của ngành về xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Phan Thị Huyền Trang – Chi ủy viên trình bày báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng

Công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng tại Chi bộ thời gian qua đạt được nhiều kết quả quan trọng; nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị có nhiều đổi mới, đi vào chiều sâu hiệu quả; công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên; phương pháp lãnh đạo, điều hành của cấp ủy có nhiều đổi mới, phát huy dân chủ; nội bộ đoàn kết, thống nhất. Chi bộ nhiều năm liên tục đạt danh hiệu “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh”; đơn vị nhiều năm liền đạt “Đơn vị quyết thắng”, nhiều lượt tập thể, cá nhân được các cấp tặng thưởng Bằng khen, giấy khen.

Cấp ủy Chi bộ đã tiếp thu nghiêm túc và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; xác định và thực hiện tốt những việc cần làm ngay, những vấn đề bức xúc cần giải quyết, nhất là vấn đề tự liên hệ kiểm điểm “tự soi, tự sửa” đối chiếu theo 27 biểu hiện suy thoái mà NQTW4, Khóa XII đã nêu và “tự nhận diện và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong CAND”.

Đồng chí Bùi Thanh Tùng – Bí thư Chi bộ Văn phòng CQCSĐT nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới cần phải chú trọng, đi sâu vào thực tiễn hơn nữa từng nội dung, hành động, việc làm cụ thể
 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Tùng – Bí thư Chi bộ cơ sở Văn phòng CQCSĐT nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới cần phải chú trọng, đi sâu vào thực tiễn hơn nữa từng nội dung, hành động, việc làm cụ thể. Trong phương hướng, nhiệm vụ, phải làm nổi bật được những giải pháp có tính trọng điểm, đột phá của công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức trong toàn Chi bộ về ý thức, vai trò tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh…

Đồng chí đại tá Nguyễn Thanh Liêm – Phó Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được thời gian qua của Chi bộ Văn Phòng CQCSĐT
 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Liêm – Phó Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được thời gian qua của Chi bộ Văn phòng CQCSĐT về công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng, công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019 cũng như thực hiện NQTW4, Khóa XII. Đồng chí mong muốn thời gian tới Chi bộ cần nâng cao hơn nữa vai trò của Cấp ủy Chi bộ trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện NQTW4, Khóa XII của cán bộ, đảng viên. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những cán bộ, đảng viên có dấu hiệu của biểu hiện suy thoái. Thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy và người đứng đầu.

Hồng Nhung - Anh Cường
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 19595829