Tin hoạt động Ngành

Chi bộ phòng CSĐTTP về ma túy: Hội nghị “Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng

11/07/2019 10:47

Chiều ngày 10/7/2019 Chi bộ phòng CSĐTTP về ma túy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020 gắn với sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chi bộ phòng CSĐTTP về ma túy đã triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Trung ương, của tỉnh và Đảng ủy Công an tỉnh nghiêm túc, kịp thời, sâu sát đến cán bộ, đảng viên. Trong đó tập trung quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chi bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã có có bước chuyển biến tích cực về tư tưởng, đạo đức, tác phong, lề lối làm việc và trách nhiệm và trách nhiệm với công việc được giao.

 

 
 

 

Qua đó, nhiều đảng viên đã phát huy tính tiên phong gương mẫu, xuất hiện nhiều mô hình điển hình trong đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy; kỷ luật, kỷ cương của Đảng được tăng cường. Việc chấp hành Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên đạt hiệu quả hơn; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Với những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Chi bộ phòng CSĐTTP về ma túy đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh” .

Tại Hội nghị, các ý kiến tham luận đã nêu ra những ưu điểm, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; “tự soi” 27 biểu hiện suy thoái trong CAND từ đó đề ra giải pháp khắc phục, sửa chữa trong thời tới.

Văn Vũ - Phòng CSMT
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 19595845