Tin hoạt động Ngành

Chi bộ phòng Kỹ thuật hình sự: Tổng kết công tác Đảng năm 2018

20/12/2018 08:11

Sáng ngày 19/12/2018, Chi bộ phòng Kỹ thuật hình sự đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên trong Chi bộ năm 2018.

Năm 2018, Chi bộ luôn bám sát, thực hiện nghiêm túc việc quán triệt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Đảng uỷ Công an TW, UBND Tỉnh, Công an tỉnh gắn với đặc điểm tình hình, chức năng nhiệm vụ của đơn vị. Làm tốt công tác tham mưu, đề xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch theo hướng dẫn của cấp trên.

 
 

Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện và hoàn thành xuất sắc chức năng nhiệm vụ đựơc giao trên tất cả các mặt công tác: Năm 2018, đơn vị đã tiến hành khám nghiệm 165 vụ, việc các loại; giám định 588 vụ, việc với 6865 yêu cầu trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Góp phần cùng các lực lượng khác trong Công an tỉnh làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Thực hiện có hiệu quả một số biện pháp nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sỹ; kịp thời chỉ đạo CBCS, đảng viên trong đơn vị thực hiện có hiệu quả, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên đã thắng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của tập thể cấp ủy, chỉ huy đơn vị, của từng tổ đảng và cá nhân, đặc biệt là trong trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, nhận diện và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong mỗi cá nhân. Đồng thời, đề ra giải pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời những hạn chế, khuyết điểm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Võ Kỷ
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 19596148