Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

Chi bộ Phòng PC49 kiểm điểm “tự soi, tự sửa” theo Nghị quyết Trung ương 4

29/08/2017 08:47

Sáng ngày 28/8, Chi bộ Phòng PC49 tổ chức Hội nghị kiểm điểm “tự soi, tự sửa”, nhận diện, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với các đồng chí trong BCH Chi ủy và các đồng chí Đảng viên. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Đại tá Bùi Đình Quang – UVBTV Đảng ủy- Phó Giám đốc Công an tỉnh đến dự và đại diện lãnh đạo các phòng chức năng.

 

Hội nghị kiểm điểm “tự soi, tự sửa”, nhận diện, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nằm trong nhóm những việc cần làm ngay trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Chi bộ, gồm: Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” theo 27 dấu hiệu suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa; Siết chặt công tác quản lý cán bộ, đảng viên; sử dụng biên chế; Tăng cường trật tự kỷ cương, điều lệnh nội vụ và các quy định của Chính phủ và của Ngành về đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sỹ gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 

Bên cạnh việc “tự soi” vào từng biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nêu trong Nghị quyết, tại Hội nghị các đồng chí tham dự kiểm điểm đã nêu cao tính tự phê bình và phê bình, trên tinh thần xây dựng để góp ý với từng đồng chí trong BCH Chi ủy và đảng viên trong Chi bộ, phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, nhằm xây dựng Chi bộ, đơn vị thật sự đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 

Anh Dũng
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 15395658