Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

Chi bộ phòng Quản lý xuất nhập cảnh sinh hoạt chính trị nhận diện và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện suy thoái trong CAND

04/07/2018 09:00

Ngày 02/7/2018, Chi bộ phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã tổ chức sinh hoạt chính trị “Nhận diện và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Công an nhân dân”.

Tại buổi sinh hoạt chính trị, các đồng chí trong cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và đảng viên trong chi bộ đã tập trung nghiên cứu, thảo luận sôi nổi để phân tích, làm rõ sự nguy hiểm của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhất đối với lực lượng công an nhân dân. Đồng thời thảo luận một cách thẳng thắn chỉ ra những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống còn tồn tại ở đảng viên trong chi bộ. Nhiều ý kiến đóng góp của đảng viên có trọng tâm và chất lượng để đề xuất với cấp ủy các biện pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong chi bộ và các giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả NQTW4 khóa XII trong thời gian tới.

 
 

Buổi sinh hoạt chính trị đã tiếp tục góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên trong chi bộ nắm vững những nội dung cốt lõi Nghị quyết số 04 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trên cơ sở 27 biểu hiện thuộc 3 nhóm suy thoái mà Trung ương Đảng đã nêu và 17 biểu hiện thuộc 02 nhóm suy thoái còn tồn tại trong lực lượng CAND mà Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ ra sau 01 năm thực hiện NQTW4, khóa XII đã giúp cán bộ, đảng viên tự liên hệ với chính bản thân để nhận diện. Từ đó đưa ra các giải pháp sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại.

 
 

Kết thúc buổi sinh hoạt, cấp ủy chi bộ quán triệt việc nhận diện và tự soi, tự sửa với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống phải là việc làm thường xuyên, xuyên suốt. Mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy tinh thần tự giác, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đảng viên trong việc khắc phục các biểu hiện suy thoái. Có kế hoạch cá nhân cụ thể để khắc phục những biểu hiện suy thoái, hạn chế. Tích cực đóng góp ý kiến đề xuất với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị những giải pháp trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong chi bộ. Cán bộ đảng viên phải tích cực tham gia học tập lý luận chính trị, học tập chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong công việc cần hình thành thái độ nghiêm túc, trách nhiệm, cầu thị, chú trọng giải quyết tốt các mối quan hệ xã hội, đảm bảo hài hoà lợi ích tập thể và cá nhân; thực hành cần, kiệm, liêm, chính. Thực hiện tự phê bình và phê bình trên tinh thần yêu thương đồng chí, lấy “xây” làm chính, đồng thời tích cực đấu tranh chống những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. Tích cực xây dựng mối đoàn kết nội bộ. Coi đoàn kết nội bộ đơn vị là cốt lõi để xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện. Cùng chung sức đồng lòng khắc phục khó khăn, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ.

Thanh Tùng
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 19595931