Phổ biến giáo dục pháp luật

Chỉ thị về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh

30/08/2017 07:19

Ngày 21 tháng 8 năm 2017, Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.

 

Chỉ thị nêu rõ trong những năm qua, công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh đã đạt được những kết đáng kể, tạo được sự chuyển biến tích cực trong các tầng lớp nhân dân; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác PCCC được tăng cường, số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra được kiềm chế, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tuy nhiên, nguy cơ cháy nổ vẫn tiềm ẩn cao tại các cơ quan, danh nghiệp, hộ gia đình và cháy rừng, đặt ra cho công tác PCCC trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh nhiều vấn đề bức thiết.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; thông báo số 41/TB-V11 ngày 20/3/2017 của Bộ Công an về kết luận của Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị chuyên đề “Phòng ngừa, ngăn chặn cháy, nổ trong tình hình mới” Công văn số 146/BCA-C66 ngày 24/01/2017 của Bộ Công an, Công văn số 1481/UBND-NC, ngày 15/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC& CNCH). Uỷ ban nhân dân thị xã yêu cầu:

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các phường, xã; Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, trường học; BQL các chợ, chủ rừng, đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tăng cường chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật PCCC; Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Chương trình hành động của Chính phủ, Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; chủ động kiểm tra, rà soát các điều kiện an toàn về PCCC tại địa phương, ngành, đơn vị mình, kịp thời phát hiện và tổ chức khắc phục ngay những thiếu sót, tồn tại trong công tác PCCC, quản lý vật liệu nổ công nghiệp. Thực hiện nghiêm các giải pháp PCCC trong quy hoạch, đầu tư, xây dựng. Phối hợp Công an tỉnh thực hiện chế độ thẩm định, phê duyệt thiết kế, trang thiết bị PCCC&CNCH cho nhà và công trình theo đúng quy định của Nhà nước.

Các đơn vị, địa phương tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy định về phòng chống cháy, nổ, PCCR, PCCC trong các cơ sở quân đội; tập trung xây dựng, phát triển phong trào toàn dân PCCC&CNCH gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và xây dựng nông thôn mới; kiện toàn ban chỉ đạo; xây dựng, củng cố lực lượng PCCC dân phòng, cơ sở; mua sắm các dụng cụ, phương tiện chữa cháy, CNCH; xây dựng phương án; phối hợp ngành Công an tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và thực tập phương án chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn để chủ động trong mọi tình huống.

Công an thị xã Hồng Lĩnh phối hợp Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Hồng Lĩnh tăng cường kiểm tra các điều kiện an toàn về cháy, nổ đối với tất cả các cơ sở trên địa bàn như khu công nghiệp, chợ, trung tâm thương mại, nhà cao tầng, nhà liên kế, nhà ở kết hợp kinh doanh, cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí...kịp thời phát hiện kiến nghị khắc phục các sơ hở thiếu sót trong công tác PCCC, xử lý nghiêm, đúng pháp luật các hành vi vi phạm.

Giao Công an thị xã Hồng Lĩnh phối hợp Văn phòng HĐND-UBND thị xã theo dõi, hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và định kỳ báo cáo các cấp theo quy định. 

Thái Sơn - PC66
Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 15395656