Người tốt, việc tốt

Chủ tịch UBND tỉnh Điện khen

09/03/2018 03:17

Thực hiện Quyết định số 1761/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 3327/X13-P5 ngày 5/10/2017của Cục Chính trị - Bộ công an, Quyết định số 232/QĐ-UBND tỉnh về việc gọi công dân nhập ngũ, tham gia Công an nhân dân năm 2018, sáng ngày 6/3/2018, các huyện, thành phố, thị xã đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giao quân năm 2018 cho cá đơn vị nhân quân đảm bảo đủ chỉ tiêu, chất lượng, nhanh gọn và an toàn tuyệt đối.

C   

 
 

 

Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các thành viên Hôi đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh đã khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện xuất sắc nhiệm vụ giao quân thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018.

Sau giao quân, yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan, địa phương tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm công tác tuyển giao quân thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ; đồng thời thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và chính sách đối với gia đình, thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh: Đặng Quốc Khánh

Tags:
Tin mới hơn
Người dân cần biết
  • Thanh tra: 069.29 28 111
  • CSGT: 069.29 28 299
  • Trực ban: 069.29 26 112
  • Trực ban hình sự: 069.29 28 312
  • Phòng quản lý XNC: 069.29 28 672
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 18705036